Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OSNOVNIM SUDOVIMA U BEOGRADU PREDSTAVLJEN PRAVOSUDNO-INFORMACIONI SISTEM: Platforma služi za elektronsku razmenu podataka između državnih organa, što će ubrzati postupke


Predstavnici Odseka za e-pravosuđe Ministarstva pravde predstavili su u Prvom, Drugom i Trećem osnovnom sudu u Beogradu Pravosudno-informacioni sistem – platformu za elektronsku razmenu podataka između državnih organa, koja za cilj ima ubrzavanje postupaka i rešavanje velikog broja predmeta u sudovima.

Predsednicima sudova, predsednicima odeljenja, sudijama i šefovima pisarnica je ukazano na značaj korišćenja Pravosudno-informacionog sistema kao alata za bržu, sigurniju i bolju komunikaciju pravosudnih organa, koji vode razne evidencije, poput prekršajne evidencije i registra lica lišenih slobode, sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, Centralnim registrom obaveznog socijalnog osiguranja, Agencijom za privredne registre.

Očekuje se da će za nekoliko dana pravosudnim organima biti dostupni i podaci iz evidencija u nadležnosti Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, a to su podaci iz matičnih knjiga rođenih, umrlih i venčanih.

Šef Odseka za e-pravosuđe Mario Maletić ukazao je da trenutni uvid u potrebne podatke putem Pravosudno-informacionog sistema, poput prebivališta građana, ima veliki značaj za ubrzavanje sudskih postupaka, kroz efikasnije dostavljanje, ali i smanjenje rada pisarnice.

Ministarstvo pravde i predsednici sudova dogovorili su aktivnu buduću saradnju u prepoznavanju i određivanju setova podataka čije bi izlaganje na Pravosudno-informacionom sistemu i omogućavanje trenutnog uvida značajno ubrzalo sudske i pravosudne postupke.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo pravde, 12.02.2018.
Naslov: Redakcija