Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

Propisi


 • PRAVILNIK O KONTNOM OKVIRU I FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA ZA BERZE ("Sl. glasnik RS", br. 15/2014)
 • PRAVILNIK O OVLAŠĆENJIMA O OSPOSOBLJENOSTI ČLANOVA POSADE POMORSKIH BRODOVA TRGOVAČKE MORNARICE SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE I USLOVIMA ZA NJIHOVO STICANJE ("Sl. list SRJ", br. 67/99 i 71/2000, "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja i "Sl. glasnik RS", br. 16/2014 - dr. uredba)
 • UREDBA O ZVANJIMA, USLOVIMA ZA STICANJE ZVANJA I OVLAŠĆENJA ČLANOVA POSADE POMORSKIH BRODOVA ("Sl. glasnik RS", br. 16/2014)
 • ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU DODELE KREDITNIH SREDSTAVA MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA SA SEDIŠTEM NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA TRAJNA OBRTNA SREDSTVA ("Sl. list AP Vojvodine", br. 40/2013, 46/2013 i 4/2014)
 • REŠENJE O UTRĐIVANJU NOMINALNOG IZNOSA NOVČANE POMOĆI PORODICI U KOJOJ SE RODI TREĆE DETE ZA 2014. GODINU ("Sl. list AP Vojvodine", br. 4/2014)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CENOVNIK RADOVA JKP "ZELENILO - BEOGRAD" NA UREĐENJU I ODRŽAVANJU PARKOVA, JAVNIH ZELENIH I REKREACIONIH POVRŠINA ZA 2014. GODINU SA ODLUKOM ("Sl. list grada Beograda", br. 79/2013)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CENOVNIK URBANISTIČKIH USLUGA JP "URBANISTIČKI ZAVOD BEOGRADA" SA CENOVNIKOM ("Sl. list grada Beograda", br. 4/2014)
 • ODLUKA O FORMIRANJU JEDINICA CIVILNE ZAŠTITE OPŠTE NAMENE ZA TERITORIJU GRADA SMEDEREVA ("Sl. list grada Smedereva", br. 8/2013)
 • ODLUKA O KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA UTVRĐIVANJE ZAKUPNINE I NAKNADE ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA NA PODRUČJU GRADA SMEDEREVA ("Sl. list grada Smedereva", br. 18/2009 - prečišćen tekst, 2/2012 - dr. odluka i 8/2013)
 • ODLUKA O ORGANIZOVANJU CENTRA ZA KULTURU SMEDEREVO ("Sl. list grada Smedereva", br. 18/2009 - prečišćen tekst i 8/2013)
 • ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG PREDUZEĆA SPORTSKI CENTAR SMEDEREVO ("Sl. list grada Smedereva", br. 3/2013 i 8/2013)
 • ODLUKA O PRISTUPANJU PROMENI STATUTA GRADA SMEDEREVA ("Sl. list grada Smedereva", br. 8/2013)
 • ODLUKA O ZADUŽIVANJU GRADA SMEDEREVA ("Sl. list grada Smedereva", br. 8/2013)
 • ODLUKA O GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU ("Sl. list grada Čačka", br. 3/2010, 19/2010 i 24/2013)
 • ODLUKA O KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA UTVRĐIVANJE NAKNADE ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ("Sl. list grada Čačka", br. 3/2010, 4/2010, 19/2010, 9/2011, 10/2012, 26/2012 i 24/2013)
 • ODLUKA O KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA UTVRĐIVANJE VISINE NAKNADE ZA OTUĐENJE I DAVANJE U ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI ("Sl. list grada Čačka", br. 3/2010, 11/2011 i 24/2013)
 • ODLUKA O SAVETNIKU ZA ZAŠTITU PRAVA PACIJENATA ("Sl. list grada Čačka", br. 22/2013)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU ELEMENATA POREZA NA IMOVINU ZA TERITORIJU GRADA ČAČKA ("Sl. list grada Čačka", br. 24/2013)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2014. GODINU NA TERITORIJI GRADA ČAČKA ("Sl. list grada Čačka", br. 24/2013)
 • STATUT GRADA ČAČKA ("Sl. list grada Čačka", br. 3/2008, 8/2013 i 22/2013)
Izvor: Paragraf Lex