Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDSKIM TAKSAMA: Od 1. januara 2019. godine primenjuju se olakšice za mirno rešavanje sporova


Svi koji se odluče za okončanje spora pre zaključenja prvog ročišta za glavnu raspravu, bilo kroz mirno rešavanje (medijaciju), bilo kroz sudsko poravnanje, priznanje tužbenog zahteva ili odricanje od njega, biće oslobođeni plaćanja sudske takse.

Ova pravna olakšica važi zvanično od 1. januara 2019. godine, kada je stupio na snagu Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sudskim taksama ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018 - dalje: Zakon). Nova mera trebalo bi da doprinese češćoj primeni alternativnih načina rešavanja sporova i doprinese rasterećenju, posebno osnovnih, sudova. Već nekoliko godina unazad, tačnije od 2015. godine, priliv predmeta je alarmantan, veći za oko milion na godišnjem nivou od očekivanog.

Najviše novih predmeta stiže u beogradski Viši sud - oko 7.000 godišnje, a svaki sudija ovog suda završio je 2018. sa po 1.000 predmeta u radu!

I dok ovde prosečno postupak pred prvostepenim sudom traje 337 dana, medijacija traje do tri meseca, a najčešće do mesec dana.

Ukoliko se strane u sporu konačno dogovore, prema izmenjenom Zakonu, oni više neće morati da plate nagomilane takse.

Da iznosi nisu mali, pokazuje taksena tarifa. Kod parnica i izvršnih sporova u vrednosti od preko 100.000 do 500.000 dinara, taksa iznosi 9.800 dinara uvećana za dva odsto od vrednosti predmeta spora, dok kod sporova preko 500.000 do 1.000.000, iznosi 29.300 dinara, uvećano za jedan odsto od vrednosti spora.

Statistika Saveta Evrope pokazuje da se u Srbiji parniči svaki 31, dok se u Nemačkoj, Francuskoj i Italiji parniči tek svaki 56. građanin.

Izvor: Vebsajt Novosti, V. C. S., 09.01.2019.
Naslov: Redakcija