Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SAOPŠTENJE UDRUŽENJA BANAKA SRBIJE U VEZI SA PROMENOM U NAČINU RADA "SRPSKE BANKE"


Udruženje banaka Srbije izdalo je saopštenje u kome se kaže:

"Obaveštavamo vas da smo danas dobili informaciju iz Srpske banke ad u kojoj se navodi da će ona nastaviti sa radom sa izmenjenom poslovnom politikom, što praktično znači da ubuduće neće raditi sa stanovništvom, ali da će nastaviti da servisira svoje postojeće klijente - fizička lica do izmirenja svih njihovih obaveza. Naime, Srpska banka se nalazi u procesu reorganizacije i zbog toga će sve njene ekspoziture prestati sa radom do kraja januara ove godine, izuzev ekspoziture u Beogradu, Savska 25.

Računi i kreditne obaveze, odnosno dozvoljena prekoračenja, kreditne kartice i čekovi građana koje klijenti nisu u mogućnosti da izmire, odnosno zatvore u pomenutom roku, biće prenete u ekspozituru Beograd i važiće do dospeća.

Svi aktivni krediti ostaju u banci uz nepromenjene prvobitno ugovorene uslove. Klijentima je omogućeno da ubuduće nesmetano otplaćuju svoje anuitete bez naknade na šalterima Pošte širom zemlje.

Oročeni štedni ulozi su sigurni i po isteku ugovorenih rokova klijenti ih mogu podići u ekspozituri Beograd."

Izvor: Vebsajt Udruženja banaka Srbije, 13.01.2015.