Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA: Odgovori na pitanja potrošača


Da li ste znali da trgovci ne žele da vraćaju novac kupcima, čak i kada ih Zakon o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS", br. 62/2014, 6/2016 - dr. zakon i 44/2018 - dr. zakon) obavezuje na to. Već dva puta mi se dogodilo da sam reklamirala proizvode trgovcima u roku od šest meseci od kupovine. U oba slučaja trgovac nije želeo da vrati novac i ubeđivali su me kako nemam pravo da biram i da ja odlučujem da li će mi oni vratiti novac. Dakle, prihvate reklamaciju, a onda zahtevaju da uzmem proizvod u zamenu. Novac niko ne da. Kako da se ponašamo u takvim situacijama i da li u tom slučaju možemo da se obratimo tržišnoj inspekciji?

ODGOVOR:

Ukoliko nije prošlo šest meseci od datuma kupovine, potrošač ima pravo da prilikom ulaganja reklamacije zahteva da se nesaobraznost otkloni popravkom, zamenom, umanjenjem cene ili raskidom ugovora, odnosno, povraćajem novca.

Takođe, potrošač ima pravo da zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom za drugi proizvod, umanjenjem cene ili raskidom ugovora zbog istog ili drugog nedostatka koji se posle prve opravke pojavi, a ponovna opravka je moguća samo uz izričitu saglasnost potrošača.

Ne možete raskinuti ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna.

Kupio sam norveški radijator za koji mi je trgovac rekao kako da ga koristim i postavim. Fiksirao sam ga na zid, međutim, ubrzo, posle samo nekoliko nedelja počeo je sam da se isključuje. Koja su moja prava i u kom periodu su dužni da me obaveste da li garancija pokriva kvar (naravno da bi trebalo da pokriva, jer radijator očigledno ima neki feler). Da li mogu da tražim novi radijator umesto da mi ovaj šalju na servis.

ODGOVOR:

Neophodno je da trgovcu, ne servisu, uložite pisanu reklamaciju i na samom reklamacionom listu navedete koji je vaš zahtev za rešavanje (popravka, zamena ili povraćaj novca). Nakon toga, trgovac je dužan da u zakonskom roku od osam dana odgovori na reklamaciju, odnosno u roku od 30 dana da istu reši.

Ukoliko vaš zahtev u pisanoj formi bude zamena ili povraćaj novca, u tom slučaju niste u obavezi da prihvatite popravku. Međutim, svakako će trgovac poslati servis kako bi se konstatovao tip i uzrok kvara, ali ne dozvoljavajte da se vrše intervencije u smislu popravke ili zamene pojedinih delova.

Izvor: Vebsajt Politika, 11.12.2019.
Naslov: Redakcija