Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NEOPHODNO UNAPREĐENJE PROPISA O LJUDSKIM PRAVIMA: Srbija se akcionim planovima za poglavlja 23 i 24 da će svoje propise usaglasi sa standardima EU i time unaprediti stanje ljudskih prava


Predsednik Odbora Narodne skupštine Republike Srbije za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Meho Omerović izjavio je povodom Međunarodnog dana ljudskih prava, da Srbija ima dobre zakonske okvire, veoma detaljne i precizne strategije i akcione planove, kao i da su postavljeni temelji institucijama koje su zadužene da štite ljudska prava, ali da je činjenica da se mora uraditi više.

Prema njegovim rečima, ljudska prava su temelj svakog demokratskog društva, ali vreme u kome živimo je puno izazova, a posledice ratova, kršenja ljudskih prava i siromaštva u zemljama koje su na prvi pogled daleko od Srbije ostavljaju tragove i ovde.

On je istakao da su građani Srbije pokazali humano lice prema brojnim izbeglicama i migrantima koji su prolazili i još uvek prolaze kroz njenu teritoriju, a takvo razumevanje bi trebalo pokazati i prema brojnim marginalizovanim grupama ljudi koji žive ovde, a njihova ljudska prava su najviše ugrožena.

"Na žalost, mi i danas imamo ljude koji su diskriminisani, žene koje trpe nasilje, decu koja su žrtve seksualnog uznemiravanja i vršnjačkog nasilja i druge oblike kršenja ljudskih prava. Zakone ne donosimo zato da bismo ispunili neku međunarodnu obavezu. Zakoni se moraju efikasno sprovoditi kako do kršenja ljudskih prava ne bi ni dolazilo. Ali ako se to već dogodi, što nije redak slučaj, oni čija su prava ugrožena moraju imati efikasnu pravnu zaštitu, a oni koji ih krše za to moraju odgovarati i biti sankcionisani", rekao je Omerović.

On je podsetio da je Srbija kao kandidat za članstvo u EU i, pre svega obavezama koje je preuzela akcionim planovima za poglavlja 23 i 24, pokazala jasno opredeljenje da svoje propise usaglasi sa standardima EU i time stanje ljudskih prava unapredi, ali da svako treba da radi na tome da gradimo društvo jednakih mogućnosti i da podižemo dostignuti nivo ljudskih prava, a osnovni preduslovi za to su međusobno poštovanje i razumevanje, dijalog i tolerancija.

"Iskreno verujem, da smo i pored svih pretnji i izazova sa kojima se susrećemo u vremenu u kome živimo, u stanju da ove ciljeve ostvarimo", poručio je Omerović.

Izvor: Vebsajt RTV, 10.12.2016.
Naslov: Redakcija