Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O OZAKONJENJU OBJEKATA: PROPIS PREDVIđA SMANJENJE TROšKOVA I NEOPHODNE DOKUMENTACIJE U POSTUPKU LEGALIZACIJE. VLASNICIMA ćE, UZ PRIJAVU, BITI POTREBAN IZVEšTAJ ZATEčENOG STANJA OBJEKTA SA ELABORATOM GEODETSKIH RADOVA I DOKAZ O SVOJINI. VIšE SE NEćE PLAćATI NAKNADA ZA UREđENJE, ADMINISTRATIVNA TAKSA I TAKSA ZA UPIS PRAVA SVOJINE SA ADMINISTRATIVNOM TAKSOM. ONI KOJI SU PODNELI ZAHTEV ZA LEGALIZACIJU DO FEBRUARA 2014. GODINE, A AKO SU DOSTAVILI DOKAZE, PLATIćE TAKSU U ZAVISNOSTI OD KVADRATURE I NAMENE OBJEKATA, NAKON čEGA ćE IMOVINA BITI UPISANA U SVOJINSKU EVIDENCIJU


Vlada Republike Srbije usvojila je 12. novembra 2015. godine Predlog zakona o ozakonjenju objekata koji bi u Narodnoj skupštini Republike Srbije trebalo da se nađe do kraja naredne sedmice, izjavila je ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastukture, Zorana Mihajlović.

Ona je rekla da očekuje da proces ozakonjenja, koji se sprovodi u javnom interesu, traje približno godinu dana, da je reč o 1,5 milion nelaglo sagrađenih objekata, te da se očekuje da će oko 95 odsto njih moći da se legalizuje, dok će ostali biti srušeni.

Mihajlović je, takođe, rekla da se od ozakonjenja očekuje prihod od oko 10 miliijardi dinara koji će biti uložen u uređenje infrastrukture u loklanim samouprava i gradovima.

Ministarka je navela da će vlasnici koji su u prethodnom periodu već podneli zahtev za legalizaciju, a kojih ima oko 700.000, platiti samo taksu koja za stambene objekte do 100 metara kvadratnih iznosi 5.000 dinara, a do 200 kvadrata - 15.000 dinara.

Oni koji do sada nisu podneli nijedan zahtev, kako je objasnila, moraće da dostave samo jedan dokument - izveštaj o izvedenom stanju, koji će raditi licencirani inžinjeri, kao i da plate taksu.

Ministarka je podvukla da neće moći da se ozakone objekti građeni u parkoviama prirode prvog reda, na klizištima i drugim sličnim mestima.

Prema njenim rečima, inspekcija će odmah po usvajanju zakona krenuti da na terenu popisuje nelegalne objekte i svi koji su gradili bespravno dobiće rešenja o rušenju.

Mihajlović je napomenula da će svaki pokušaj nelegalne gradnje nakon usvajanja zakona biti sprečen izradom satelitskih snimaka, jer će lako moći da se uporedi stanje na snimcima sa stanjem na terenu i izda rešenje o rušenju.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 12.11.2015.
Naslov, Obeležavanje: Redakcija