Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O SPREČAVANJU NASILJA U PORODICI: Zaštitnik građana traži da se žrtvama porodičnog nasilja omogući hitan pregled kod lekara sudske medicine


Zaštitnik građana Zoran Pašalić istakao je da nasilje u porodici nije problem određene porodice već celog društva i založio se da se žrtvama porodičnog nasilja, koje čine najčešće žene i deca, omogući hitan pregled kod lekara sudske medicine kako bi se utvrdili dokazi o tom činu i uspostavila uzročno-posledična veza između radnje i posledice nasilja.

"Mi tražimo da se omogući žrtvama nasilja u porodici da se ono što se desilo evidentira odmah i na pravi način pre nego što dođe do suda, da se ne bi desilo, što se dešava u velikom broju slučajeva, da žrtva promeni svoj iskaz u samom sudskom postupku", rekao je Pašalić na predstavljanju "Posebnog izveštaja Zaštitnika građana o radu grupa za koordinaciju i saradnju na području Grada Beograda" u Palati Srbija, koji je uživo pratilo blizu 30 predstavnika tužilaštava, sudova, centara za socijalni rad, prekršajnih sudova, drugih državnih organa i nevladinih organizacija, dok je oko 70 učesnika prezentaciju posebnog izveštaja pratilo putem Zoom aplikacije.

Pašalić je istakao da bi pregledi žrtava porodičnog nasilja trebalo da se obavljaju na Institutu za sudsku medicinu u Beogradu, ali i u drugim većim centrima u Srbiji, kako bi se čak i u slučaju da žrtva kasnije promeni svoj iskaz i negira da je doživela nasilje, obezbedilo da počinilac nasilja bude adekvatno kažnjen.

Sada imamo situaciju da žrtva porodičnog nasilja odlazi u Urgentni centar gde se konstatuju povrede ali nema utvrđivanja uzročno-posledične veze nasilja čime se ostavlja prostor da počinilac nasilja ne bude kažnjen za svoje postupke, dodao je Pašalić.

Zaštitnik građana je naveo da bi ovakvi pregledi bili jeftini i naglasio da će od lokalnih samouprava, sudova, tužilaštava i policije tražiti podršku za ovaj projekat a od profesora sudske medicine da organizuju obuke za postupanje u slučajevima porodičnog nasilja.

Ambasador Kraljevine Holandije Žil Bešor Puh izjavio je da je porodično nasilje i dalje postoji ne samo u Srbiji već u svim zemljama, uključujući Holandiju, i izrazio zadovoljstvo što holandska ambasada može da podrži ovakve inicijative u našoj zemlji.

Članica UN Komiteta za eliminaciju diskriminacije žena (CEDAW) Genoveva Tiseva istakla je u uključenju putem Zoom aplikacije da je veoma značajno da se u vreme pandemije obrati posebna pažnja na nasilje prema ženama, kao i da taj Komitet ne želi da se i dalje toleriše nekažnjavanje izvršilaca nasilja.

Ona je skrenula pažnju i na slučaj koji se na osnovu predstavke organizacije civilnog društva vodi pred Komitetom CEDAW protiv Moldavije zbog nasilja u porodici prema ženi sa invaliditetom, koje se zbog nepreduzimanja mera od strane nadležnih organa završilo sa tragičnim posledicama. Komitet, osim praćenja primene UN Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena u državama članicama Konvencije i upućivanja državama zaključnih komentara i preporuka, priprema Vodič za primenu Opšteg komentara Komiteta broj 35 o rodno zasnovanom nasilju prema ženama.

Zamenica Zaštitnika građana za prava deteta i rodnu ravnopravnost Jelena Stojanović izjavila je da je za uspeh u sprečavanju porodičnog nasilja, pored dobrog normativnog okvira koji imamo, potrebna kontinuirana edukacija zaposlenih koji postupaju u slučajevima nasilja u porodici i obezbeđen dovoljan broj stručnog kadra u centrima za socijalni rad na šta je Zaštitnik građana često ukazivao i tražio od Ministarstva za rad da to obezbedi.

Stojanović je tokom predstavljanja izveštaja navela da je potrebno raditi i na unapređenju znanja svih građana da prepoznaju nasilje i da reaguju onda kada ga uoče, ističući da iako se izveštaj odnosi na slučajeve na teritoriji Beograda, mi moramo dopreti do svakog građanina Srbije u svakom delu Srbije.

U nastavku prezentacije izveštaja Stojanović i predstavnice Autonomnog ženskog centra Vanja Macanović i Tanja Ignjatović su predstavile prikupljene podatke, zaključke i preporuke.

Posebni izveštaj je polazna osnova za projekat "Efikasne politike i jedinstvena praksa u podršci i zaštiti preživelih žrtava nasilja u porodici", koji sprovodi Autonomni ženski centar, u saradnji sa Zaštitnikom građana i Forumom sudija Srbije, a uz finansijsku podršku Ambasade Kraljevine Holandije. Izveštaj su izradili Zaštitnik građana i nevladina organizacija Autonomni ženski centar, uz podršku Misije OEBS u Srbiji.

Izvor: Vebsajt Zaštitni građana, 08.10.2020.
Naslov: Redakcija