Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA: Školama upućen dopis da postupe po Zakonu i izdaju rešenje o prestanku radnog odnosa zaposlenima koji su napunili 65 godina života i time ispunili uslov za penzionisanje


Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević uputio je nalog svim školama u Srbiji da odmah postupe po Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017 - dalje: Zakon) i izdaju rešenje o prestanku radnog odnosa zaposlenima koji su napunili 65 godina života i time ispunili uslov za penzionisanje.

Ministarstvo prosvete procenjuje da će se time osloboditi oko 900 radnih mesta, i da će Zakon "poslati" u penziju veliki broj direktora škola.

Iako je Zakon nedavno stupio na snagu ministar je sekretare i direktore škola podsetio da ga primenjuju, kako bi se stalo na put eventualnim zloupotrebama.

Šarčević je još pre godinu dana pozvao direktore škola koji su ispunili uslov za penziju da oslobode mesta mladim kadrovima, ali su se mnogi o taj poziv oglušili uz obrazloženje da je reč o preporuci, odnosno mišljenju koje nije obavezujuće. U dopisu koji je krajem avgusta 2016. uputio na adrese direktora svih škola u Srbiji, ministar je naveo da "nije opravdano direktorima produžavati radni odnos do isteka mandata ako ispunjava uslove za prestanak radnog odnosa, tako da postupak izbora novog direktora treba blagovremeno sprovesti, odnosno raspisati konkurs najkasnije tri meseca pre ispunjavanja uslova za prestanak radnog odnosa". U dopisu stoji i da bi zakonsku mogućnost o zaposlenju i posle 65 godina života i najmanje 15 godina staža trebalo koristiti "samo izuzetno u slučajevima kada se radi o deficitarnim zanimanjima i kada nema mogućnosti za popunjavanje konkretnog radnog mesta sa liste tehnoloških viškova, odnosno sa tržišta rada".

U nekim školama zloupotrebljavana je odredba iz Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 i 13/2017 - odluka US), koja predviđa da se radni odnos može produžiti zaposlenima i posle 65 godina života, ako se poslodavac i zaposleni oko toga sporazumeju. Selektivna primena ovog člana dovela je do toga da su za neke direktore važili zakonski uslovi za penzionisanje, a za druge ne, a slično se dešavalo i sa nastavnicima.

- Unija sindikata prosvetnih radnika je uvek bila na stanovištu da zaposleni koji napune 65 godina života treba da ide u penziju i svoja mesto prepuste mlađim kolegama, jer je pitanje koliko je čovek sposoban da radi u školi u tim godinama. S druge strane, na ta mesta mogu da se zbrinu tehnološki viškovi - kaže Dobrivoje Marjanović iz Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije.

On potvrđuje da je u nekim školama odredba iz Zakona o radu zloupotrebljavana, jer su direktori preko "svojih" školskih odbora uspevali da produže mandat, ili su u sistemu ostavljali "svoje miljenike" iako su ispunili uslov za penziju.

- Mi smo smatrali da nastavniku koji je tri godine razredni starešina nekom odeljenju, a koji usred školske godine napuni 65 godina, treba dozvoliti da izvede svoje odeljenje do kraja. Takođe, ukoliko je reč o deficitarnim kadrovima, bilo je logično da im se produži radni odnos dok se ne obezbedi zamena - kaže Marjanović.

Dobrivoje Marjanović kaže da postoji potreba za zapošljavanjem u školama, a na pitanje koji kadrovi su deficitarni, odgovara da to zavisi od školske uprave i navodi primer Kruševca, gde fale nastavnici fizike i nemačkog. Marjanović ukazuje da je novi Zakon predvideo da pri svakoj školskoj upravi ministar obrazuje radnu podgrupu koja utvrđuje postojanje uslova i daje saglasnost za raspisivanje konkursa, pre nego što se zahtev uputi Ministarstvu prosvete.

Izvor: Vebsajt Danas, V. Andrić, 11.10.2017.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija