Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

AKTUELNO - PRAVILNIK O OBLIKU, SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O PDV I O OBLIKU I SADRŽINI PREGLEDA OBRAČUNA PDV: Računovođe ukazuju da Pravilnikom propisuje obaveza vođenja znatno obimnijih evidencija sa nepotrebnim nivoom detaljnosti. Za popunjavanje novog obrasca POPDV neophodno je prilagođavanje softvera i dodatno angažovanje ljudskih resursa. Dodatno, nejasne odredbe Pravilnika u vezi sa evidencijom PDV-a ukazuju na obaveznost prepisivanja ogromnog broja podataka iz poslovne dokumentacije. Mišljenje stručne javnosti je da su ovakvi zahtevi potpuno bespotrebni, budući da svi podaci već postoje i dostupni su za svrhe poreske kontrole i dupliranje evidencija iziskuje nova opterećenja i troškove za privredu, a ne doprinosi poboljšanju naplate i kontrole plaćanja PDV-a


Uslove koje od računovođa zahteva novi Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV ("Sl. glasnik RS", br. 80/2016 - dalje: Pravilnik) nemoguće je ispuniti, a dodatni troškovi koje njegova primena iziskuje privredu će koštati i više od pet miliona evra. Ovo tvrde računovođe koje već danima pokušavaju da ukažu na probleme koje od njih zahteva novi način evidencije ovog poreza, a čija primena počinje od 1. januara 2017. godine.

Od računovođa se, po novome, zahteva da zajedno sa poreskom prijavom PDV-a svaki put dostavljaju znatno obimniju i detaljniju evidenciju u odnosu na dosadašnju, kao i novi obrazac sa 13 tabela i 155 stavki. Zahteva se i detaljan opis svakog prodatog artikla, što uključuje naziv, vrstu, model, tip... proizvoda.

Računovođe traže sastanak sa ministrom finansija Dušanom Vujovićem, na kome bi predložili rešenje ove situacije.

Ukazuju da se navedenim Pravilnikom propisuje obaveza vođenja znatno obimnijih evidencija sa nepotrebnim nivoom detaljnosti. Za popunjavanje novog obrasca POPDV neophodno je kako prilagođavanje softvera, tako i znatno dodatno angažovanje ljudskih resursa. Dodatno, nejasne odredbe Pravilnika u vezi sa evidencijom PDV-a ukazuju na obaveznost prepisivanja ogromnog broja podataka iz poslovne dokumentacije. Mišljenje je stručne javnosti da su ovakvi zahtevi potpuno bespotrebni, budući da svi podaci već postoje i dostupni su za svrhe poreske kontrole i dupliranje evidencija iziskuje nova opterećenja i troškove za privredu, a ne doprinosi poboljšanju naplate i kontrole plaćanja PDV-a.

Računovođe smatraju da se određenim izmenama ovaj Pravilnik može poboljšati, a troškovi primene za privredu svesti na minimum.

Osnov za novi Pravilnik je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 83/2015), koji se, osim pojedinih odredaba, primenjuje od 15. oktobra 2015. godine.

Izvedena je računica na primeru samo 50.000 firmi koje će imati veći obim ručnog unosa, koja pokazuje da će troškovi radne snage za godinu dana biti veći za 633,6 miliona dinara.

O obliku i sadržini PDV evidencije i pregleda obračuna biće reči i na predstojećim jednodnevnim seminarima kompanije Paragraf, a koja će biti održana prema sledećem rasporedu:

  • Niš, 1. novembar (utorak) 2016. godine, Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju, ul. Pariske komune bb
  • Novi Sad, 3. novembar (četvrtak) 2016. godine, SPENS, ul. Sutjeska 2
  • Beograd, 7. novembar (ponedeljak) 2016. godine, Sava Centar, ul. Milentija Popovića 9.
Izvor: Vebsajt Novosti, D. I. Krasić, 11.10.2016.
Izvod iz vesti, Naslov, Obeležavanje: Redakcija