Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

U PRIPREMI ZAKON O ORGANIZACIJAMA OSOBA SA INVALIDITETOM: Cilj ovog Zakona je da stvori obavezu države prema tradicionalnim reprezentativnim organizacijama


Tri su suštinska problema za osobe sa invaliditetom (OSI) su zapošljavanje, dostupnost obrazovanja i sveukupna dostupnost, te Ministarstvo rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja radi na rešavanju konkretnih životnih problema ovih osoba, izjavio je ministar za rad.

"Kada je u pitanju zapošljavanje OSI, od 1. januara do 1. oktobra 2016. godine sa Nacionalne službe zapošljavanja zaposleno je 4.778 osoba sa invaliditetom. To je u odnosu na prošlu godinu povećanje od 45 odsto", rekao je ministar.

Prema njegovim rečima, njegovo Ministarstvo, zajedno sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja radi na dostupnosti obrazovanja i da "inkluzija nije samo slovo, već mora da bude politika društva, u kojoj OSI, u skladu sa svojim potrebama i mogućnostima mogu da prate određenu vrstu nastave".

Govoreći o trećem problemu, sveukupnoj dostupnosti, ministar kaže da je već učinjeno da skoro sve institucije unutar sistema Ministarstva rada budu maksimalno fizički dostupne OSI.

"Tu mislim da odeljenja PIO, NSZ, Centre za socijalni rad, i nadam se da će do kraja ovog mandata svi u potpunosti biti dostupni OSI. Imamo i saradnju sa MUP-om, gde smo zajedničkim trudom i sredstvima u 64 Policijske uprave obezbedili rampe, a naravno, to radimo sa objektima kulture i javne namene", precizirao je ministar.

On je istakao važnost Zakona o organizacijama osoba sa invaliditetom koji je u pripremi, a koji treba da stvori obavezu države prema tradicionalnim reprezentativnim organizacijama.

Ministarstvo rada donelo je i nekoliko sistemskih rešenja koji direktno utiču na poboljšanje položaja slepih kroz usvajanje Zakona o kretanju uz pomoć psa vodiča ("Sl. glasnik RS", br. 29/2015), te Zakona o dopunama Zakona o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016), kojim je osobama sa invaliditetom koje imaju trajne posledice telesnog ili senzornog oštećenja ili bolesti, omogućeno potpisivanje isprava uz pomoć pečata koji sadrži podatke o ličnom identitetu ili uz pomoć pečata sa ugraviranim potpisom (faksimil) pred organima javne vlasti, pravnim i fizičkim licima.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 12.10.2016.
Izvod iz vesti, Naslov, Obeležavanje: Redakcija