Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STEČAJU: Nacrtom zakona predviđeno je da se ubuduće stečajni postupak obustavi bez odlaganja čim se namire svi poverioci. Ova odredba neće se odnositi na već započete stečajeve, koji će se okončavati po propisima po kojima su i započeti. Predviđeno je i uvođenje ovlašćenih procenitelja koji će procenjivati vrednost imovine u stečaju


Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju nalazi se na javnoj raspravi do 30. oktobra 2016. godine. Njime je predviđeno da se ubuduće stečajni postupak obustavi bez odlaganja čim se namire svi poverioci. Ova stavka se, nažalost, sudeći bar prema Nacrtu zakona, neće odnositi na već započete stečajeve, koji će se okončavati po propisima po kojima su i započeti.

- Izmene i dopune važećeg Zakona o stečaju ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009, 99/2011 - dr. zakon, 71/2012 - odluka US i 83/2014) predlažu se u cilju unapređenja poslovnog okruženja, tako da ono bude sigurno za poslovanje - ističu u Ministarstvu privrede. - Novim rešenjima prevazilaze se problemi u primeni postojećeg Zakona, poboljšava položaj poverilaca, uz zaštitu interesa i očuvanje položaja preduzeća u stečaju. Cilj je da stečaj u praksi bude način da preduzeće prevaziđe poteškoće, namiri poverioce i stane na noge, a u slučajevima kada to nije moguće, namiri poverioce i preostalu imovinu proda nekom ko će je staviti u funkciju.

Nacrtom zakona osigurava se aktivno učešće poverilaca u postupku odlučivanja od značaja za namirenje njihovih obaveza. Unapređuje se i postupak prodaje imovine i poboljšavaju procedure.

Predviđene su i novine o podnošenju planova reorganizacije, bilo da je reč o onima iz stečaja, bilo da je reč o popularno nazvanom UPPR (unapred pripremljenom planu reorganizacije).

- Nacrtom zakona jasno je predviđen rok za podnošenje plana reorganizacije i jasno je propisana mogućnost samo jedne izmene ovog plana, bilo u okviru postupka stečaja, bilo za unapred pripremljeni plan reorganizacije - obrazlaže Ministarstvo privrede. - Imajući u vidu dosadašnju praksu, nova zakonska rešenja ukinula bi mogućnost višemesečnih ili višegodišnjih zastoja u stečajnim postupcima tokom kojih su rokovi podnošenja planova reorganizacije produžavani, odlagano unovčenje imovine i namirenje poverilaca, a efekat reorganizacije nije postizan.

Nacrt zakona predviđa i uvođenje ovlašćenih procenitelja koji će procenjivati vrednost imovine u stečaju. Ali s obzirom na to da se još uvek iščekuje Zakon o ovlašćenim proceniteljima, do tada će imovinu u stečaju procenjivati sudski veštak odgovarajuće struke.

Planira se da primena novog stečajnog zakona počne 1. februara 2017. godine.

Prezentacije i rasprave o predloženom Nacrtu zakona vodiće se na okruglim stolovima, koje će organizovati Agencija za licenciranje stečajnih upravnika i Privredna komora Srbije, prema sledećem rasporedu:

  • Leskovac, 14. oktobar 2016. godine;
  • Novi Sad, 20. oktobar 2016. godine;
  • Čačak, 21. oktobar 2016. godine;
  • Beograd, 28. oktobar 2016. godine.
Izvor: Vebsajt Novosti, D. I. K., 11.10.2016.
Naslov: Redakcija