Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NARODNA SKUPŠTINA RS: 13. OKTOBRA 2015. GODINE SEDNICE ODBORA ZA KULTURU I INFORMISANJE, EKONOMSKOG KOKUSA, NASTAVAK DRUGE SEDNICE DRUGOG REDOVNOG ZASEDANJA NARODNE SKUPšTINE U 2015. GODINI - RAZMATRANJE PREDLOGA ZAKONA, AMANDMANA NA PREDLOG ZAKONA O ULAGANJIMA, PREDLAGANJE KANDIDATA ZA čLANOVE SAVETA REGULATORNOG TELA ZA ELEKTRONSKE MEDIJE


31. sednica Odbora za kulturu i informisanje biće održana 13. oktobra 2015. godine, sa početkom u 12,00 časova, u sali III, u parteru.

Dnevni red:

1. Odlučivanje o pokretanju postupka za predlaganje kandidata za članove Saveta Regulatornog tela za elektronske medije;

2. Razno.

16. sastanak Ekonomskog kokusa Narodne skupštine Republike Srbije biće održan 13. oktobra 2015. godine, sa početkom u 12,00 časova, u sali IV.

Dnevni red:

Razmatranje predloga za amandmane i moguće korekcije Predloga zakona o ulaganjima. Usaglašeni amandmani biće podneti kao zajednički doprinos članova Ekonomskog kokusa u cilju poboljšanja postojećeg Predloga zakona.

Nastavak Druge sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2015. godini biće održan 13. oktobra 2015. godine, sa početkom u 10 časova, u velikoj sali.

Poslanici će nastaviti rad zajedničkim načelnim i jedinstvenim pretresom predloga zakona o:

  • izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu;
  • uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i njihovoj zaštiti;
  • potvrđivanju Konvencije o nadležnosti, merodavnom pravu, priznanju i izvršenju odluka i saradnji u materiji roditeljske odgovornosti i mera za zaštitu dece.

Na dnevnom redu Druge sednice nalaze se i:

1. Predlog za donošenje odluke o prestanku funkcije predsedniku Privrednog suda u Čačku, koji je podneo Visoki savet sudstva;

2. Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, koji je podneo Visoki savet sudstva;

3. Zbirna lista kandidata za izbor prve polovine članova Nacionalnog prosvetnog saveta na period od šest godina, koji je podneo Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo;

4. Predlog odluke o razrešenju člana Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, koji je podneo Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo;

5. Predlog autentičnog tumačenja odredaba čl. 27, 28, 40. i 71. čl. 27, 28, 40 i 71. Zakona o porezu na dobit pravnih lica ("Sl. glasnik RS", br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 43/2003 i 84/2004) i člana 41. stav 3. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - ispr., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 i 105/2014), koji je podneo Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo.

Izvor: Press služba Skupštine Srbije, 12.10.2015.