Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ADVOKATSKA KOMORA SRBIJE: AKS SE ZALAżE ZA IZMENU PROCESNOG KRIVIčNOG ZAKONODAVSTVA KAKO BI SE UTVRDILI MINIMALNI STANDARDI ZA BRANIOCE U KRIVIčNOM POSTUPKU I OMOGUćILO PRUżANJE DELOTVORNE ODBRANE ZA OKRVILJENOG


Advokatska komora Srbije (AKS) zložila se, sa drugim komorama iz regiona, za izmene procesnog krivičnog zakonodavstva u tim državama kako bi se utvrdili minimalni standardi za branioce u krivičnom postupku i omogućilo pružanje delotvorne odbrane za okrviljenog.

Otvarajući regionalnu konferenciju pod nazivom "Reforma krivičnog zakonodavstva", predsednik AKS, Dragoljub Đorđević, ukazao je na niz problema sa kojima se susreću advokati kao branioci okrivljenih, pre svega zbog nedostatka pravila dokazivanja kao i nejednakosti sa tužiocem.

Do tog neravnopravnog položaja tužilaštva i odbrane došlo je, kako je ukazao, prelaskom sa inkvizitorskog na adversijalni postupak, odnosno tužilačku istragu i velikim povećanjem nadležnosti tužioca na štetu odbrane.

"Došlo je do dramatične promene za nas. Nedostaju jasna pravila dokazivanja, kada se kaže da advokat može da priprema svedoke, tu se staje na ivicu noža, jer tužilac može da nas optuži za uticaj na svedoke", ukazao je Đorđević.

Konferencija je deo projekta u kojem učestvuju, pored AKS, Advokatska komora Bosne i Hercegovine, Advokatska komora Makedonije, Advokatska komora Albanije i Advokatska komora Kosova*, a finansirala ju je Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID).

Konferenciji su prisustvovali predstavnici Ministarstva pravde, tužilaštva i sudova, kao i predsednici regionalnih komora, ugledni advokati i pravnici.

Projekt se realizuje u okviru programa Balkanska regionalna mreža za vladavinu prava (BRRLN), implementiranog od ABA - Rule of Law Initiative.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 12.10.2015.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija