Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DRŽAVNO VEĆE TUŽILACA: POčEO POSTUPAK IZBORA NOVIH čLANOVA DVT IZ REDA TUżILACA. IZBORI ćE BITI ODRżANI U JAVNIM TUżILAšTVIMA 1. DECEMBRA, A KANDIDATI SVOJE PRIJAVE MOGU PODNETI DO 21. OKTOBRA 2015. GODINE


Državno veće tužilaca (DVT) započelo je postupak izbora izbornih članova tog tela, odnosno članova iz redova tužilaca i zamenika javnih tužilaca, objavljeno je na sajtu DVT.

Izbori za kandidate za DVT biće održani u javnim tužilaštvima 1. decembra, a kandidati mogu svoje prijave da podnesu do 21. oktobra 2015. godine.

Utvrđivanje rezultata izbora predviđeno je da se okonča 4. decembra 2015. godine.

Tok postupka izbora novih članova tog najvišeg organa u hijerarhiji javnog tužilaštva je javan.

Kada su mediji u pitanju, to znači da će tok postupka moći da prate putem konferencija za novinare, saopštenja i internet prezentacije DVT-a,  a određen je predstavnik DVT-a za komunikaciju sa medijima.

Za razliku od medija, predstavnici strukovnih udruženja, međunarodnih i nevladinih organizacija će moći da "prisustvuju i ostvare uvid" u tok prostupka predlaganja i glasanja za kandidate za izbornog člana DVT-a na osnovu službenog ovlašćenja koje će im izdati DVT.

Pored izbornih članova DVT-a, u njegovom sastavu su i ministar pravde, Republički javni tužilac, predstavici advokature, skupštine i Pravnog fakulteta.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 12.10.2015.
Naslov: Redakcija