Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

STANJE DEVIZNIH REZERVI I KRETANJA NA MEĐUBANKARSKOM DEVIZNOM TRŽIŠTU U SEPTEMBRU 2014. GODINE


Devizne rezerve Narodne banke Srbije su na kraju septembra iznosile 10.878,0 miliona evra, čime se obezbeđuje pokrivenost novčane mase M1 od 310 odsto i više od sedam meseci uvoza robe i usluga.

Veći devizni priliv u septembru ostvaren je po osnovu većeg izdvajanja devizne obavezne rezerve banaka u neto iznosu od 59,5 miliona evra, prodaje hartija od vrednosti Republike Srbije denominovanih u evrima na domaćem finansijskom tržištu u iznosu od 38,8 miliona evra i donacija i kredita u ukupnom iznosu od 17,4 miliona evra.

Veći odliv iz deviznih rezervi realizovan je po osnovu izmirivanja obaveza prema inokreditorima u iznosu od 143,8 miliona evra i otplate duga Međunarodnom monetarnom fondu u iznosu od 67,4 miliona evra.

Neto devizne rezerve, tj. rezerve umanjene za devizna sredstva banaka po osnovu obavezne rezerve, kao i za sredstva povučena od Međunarodnog monetarnog fonda, iznosile su na kraju septembra 8.001,0 miliona evra.

Septembarski obim realizovane trgovine devizama na međubankarskom deviznom tržištu bio je za 138,3 miliona evra veći nego u prethodnom mesecu i iznosio je 595 miliona evra. Za prvih devet meseci ove godine u međubankarskoj trgovini realizovano je ukupno 4.135,2 miliona evra.

Dinar je u septembru nominalno deprecirao prema evru za 0,9%, a Narodna banka Srbije je intervenisala na međubankarskom deviznom tržištu prodajom 135,0 miliona evra kako bi smanjila prekomerne kratkoročne oscilacije deviznog kursa.

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 12.10.2014.