Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

VLADA APV: Doneta preporuka za lokalne samouprave da utvrde mere koje će omogućiti zabranu upotrebe plastičnih kesa do kraja 2020. godine


Pokrajinska vlada je donela preporuku upućenu lokalnim samoupravama na teritoriji AP Vojvodine, da u svojim planovima i programima zaštite životne sredine - utvrde mere koje će omogućiti zabranu upotrebe plastičnih kesa do kraja 2020. godine.

Donošenje preporuke predviđeno je Deklaracijom o zaštiti životne sredine u AP Vojvodini.

U preporuci se navodi i da opštine treba da utvrde uslove korišćenja kesa za isporuku robe na mestu prodaje roba i usluga. Takođe, treba da se definišu zahtevi u pogledu materijala od kojih je kesa proizvedena, kao i prava i obaveze trgovaca u vezi s korišćenjem kesa prilikom isporuke robe na mestu prodaje.

Opštinama se preporučuje i da podstiču inovativne mehanizme i modalitete, koji su neophodni za pronalaženje pristupačnih alternativa neškodljivih po životnu sredinu.

Na sednici je donet i zaključak o pribavljanju u javnu svojinu AP Vojvodine mobilnih brana za odbranu od poplava u dužini od 2500 metara. Nabavka brana realizuje se u okviru projekta "Snabdevanje vodom i razvoj infrastrukture na slivnom području granicom presečenih vodotokova", preko INTERREG-IPA programa prekogranične saradnje Mađarska – Srbija.

Sredstva u ukupnom iznosu od 100 miliona dinara obezbeđena su preko Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, i to 80 miliona u 2019, i 20 miliona dinara u 2020. godini.

Pokrajinska vlada donela je i rešenje da se Kliničkom centru Vojvodine usmeri 83,9 miliona dinara za nabavku opreme za intenzivnu jedinicu na Klinici za infektivne bolesti.

Izvor: Vebsajt Vlade APV, 11.09.2019.
Naslov: Redakcija