Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

U PRIPREMI IZMENE ZAKONA O ZAŠTITI PRAVA I SLOBODA NACIONALNIH MANJINA I O NACIONALNIM SAVETIMA NACIONALNIH MANJINA


Ministarstvo državne uprave priprema izmene dva važna zakona u oblasti zaštite ljudskih i manjinskih prava - Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina ("Sl. list SRJ", br. 11/2002, "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja i "Sl. glasnik RS", br. 72/2009 - dr. zakon i 97/2013 - odluka US) i Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 20/2014 - odluka US i 55/2014), izjavio je ministar državne uprave i lokalne samouprave, Branko Ružić.

On je ukazao da je u planu da ti zakoni budu pred poslanicima u skupštini do kraja 2017. godine, saopštilo je Ministarstvo.

Ministar je razgovarao sa direktorkom vladine Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzanom Paunović o unapređenju saradnje dve institucije, budućim zajedničkim aktivnostima i pitanjima od značaja za unapređenje položaja nacionalnih manjina u Srbiji.

Ružić i Paunović su se složili da je dosadašnja saradnja bila veoma dobra i da će ona u budućnosti biti unapređena i intenzivirana kroz zajedničke aktivnosti i inicijative.

Izvor: Vebsajt Novosti, 11.09.2017.
Naslov: Redakcija