Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

RADIONICE SKGO O PRIMENI ZAKONA O ULAGANJIMA I ULOGA LOKALNE SAMOUPRAVE U PODSTICANJU INVESTICIONOG AMBIJENTA


Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) organizuje regionalne radionice na temu "Primena Zakona o ulaganjima i uloga lokalne samouprave u podsticanju investicionog ambijenta".

Iako je poboljšanje investicionog ambijenta jedan od prioriteta Vlade Republike Srbije, nivo investicija još uvek nije na zadovoljavajućem nivou, a imajući u vidu činjenicu da bez značajnijeg priliva investicija nema ni značajnije stope privrednog rasta, na inicijativu Ministarstva privrede krajem 2015. godine usvojen je Zakon o ulaganjima ("Sl. glasnik RS", br. 89/2015 - dalje: Zakon). Primenom ovog Zakona trebalo bi da se obezbede uslovi za efikasniju realizaciju investicija i postizanje finansijskih efekata, a saradnja i koordinacija svih imalaca javnih ovlašćenja u pripremi, ali i realizaciji ulaganja, izuzetno je važna za uspešnost ovog procesa.

Zakon daje određene smernice za rad lokalnih samouprava, kao jedan od najvažnijih imalaca javnih ovlašćenja, tako da će pomenute radionica biti prilika da se detaljnije diskutuje o svim aspektima primene Zakona, ali i o drugim aspektima koji se mogu rešavati samo kroz istinski partnerski odnos centralnih i lokalnih organa vlasti, uz podršku drugih zainteresovanih aktera.

Kako lokalne samouprave već godinama rade na privlačenju investicija, SKGO poziva gradonačelnike/predsednike opština, pomoćnike i/ili članove gradskih/opštinskih veća zadužene za ekonomski razvoj i podršku ulaganjima, kao i stručna lica u lokalnim samoupravama koji rade na poslovima lokalnog ekonomskog razvoja da prijave učešće na radionicama koje će biti održane u skladu sa sledećim rasporedom:

Popunjeni prijavni formular potrebno je dostaviti elektronskim putem na sladjana.grujic@skgo.org ili faksom na broj 011/3221-215. Broj učesnika je ograničen.

Za dodatna pitanja možete se obratiti Slađani Grujić, sekretarki Odbora SKGO za ekonomski razvoj, telefonom na broj 011/3223-446 ili putem elektronske pošte na navedenu adresu.

Organizaciju radionica finansijski je podržala Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), u okviru projekta "Institucionalna podrška SKGO - faza dva".

Izvor: Vebsajt SKGO, 12.09.2016.
Naslov: Redakcija