Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

U PRIPREMI IZMENE I DOPUNE ZAKONA O SPREČAVANJU DISKRIMINACIJE


Svi zakoni u Srbiji su antidiskriminatorni, a Srbija ima mnogo bolje rezultate u toj oblasti nego druge zemlje u regionu, istakao je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević u razgovoru sa predstavnicima Svetske banke.

"Srbija sarađuje sa Švedskom i drugim skandinavskim zemljama u želji da dostigne svetske standarde u svim oblastima, da napredujemo po svakom pitanju, a pogotovo kada je reč o ravnopravnosti polova. Trenutno radimo na izradi Zakona o rodnoj ravnopravnosti, u saradnji sa Švedskom, za koju smatramo da je u tome najbolja i da ima najveće standarde, a u toku su i izmene i dopune Zakona o sprečavanju diskriminacije", rekao je Đorđević.

Dodao da će se paralelno raditi na planu informisanja javnosti, vođenju medijskih kampanja i edukacije, a sve u cilju podizanja svesti građana i građanki o rodnoj ravnopravnosti, saopštilo je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Srbija, prema oceni Đorđevića, može biti primer čak i nekim zemljama EU kako žene mogu biti na visokim pozicijama i da taj posao vode vrlo uspešno.

Rukovodilac programa Svetske banke Marko Hernandez predstavio je analize koje su potrebne za formiranje inovativnog mehanizma za ravnopravnost polova i istakao da je oblast unapređenja rodne ravnopravnosti važna za pridruživanje Srbije Evropskoj uniji, pogotovo iz Poglavlja 19 i 23.

Izvor: Vebsajt N1, 12.07.2018.
Naslov: Redakcija