Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

POGLAVLJE 23: Sledeći izveštaj o stanju ljudskih prava u Srbiji 2018. godine


Srbija će 2018. godine predstaviti treći izveštaj o stanju ljudskih prava u Srbiji, na osnovu kojeg će se proceniti da li je ispunila obaveze Akcionog plana za Poglavlje 23 (pravosuđe i osnovna prava), rekla je advokatica iz Komiteta pravnika za ljudska prava "Yucom" Katarina Golubović.

Ona je navela da je izveštaj bitan, jer je merodavan za pristupanje Srbije Evropskoj uniji.

"Yucom" je organizovao u Kući ljudskih prava diskusiju "Reaguj na diskriminaciju" na kojoj je bilo govora o diskriminaciji žena i o pravima deteta, a kako je rekla Golubović, veliki broj preporuka iz 2013. godine odnosio se upravo na ove teme.

Golubović je podsetila da je 1. juna počela primena novog Zakona o sprečavanju nasilja u porodici ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016) koji reguliše postupanje državnih organa kada je u pitanje nasilje nad ženama.

"Trenutni odgovori tužilaštva i policije pokazuje da su primeri dobre prakse koji su postojali na lokalu sada pretočeni u zakon i da to omogućava tužiocima i policiji da više rade", rekla je Golubović.

Ona je dodala da je u tom smislu zakonski okvir poboljšan, ali da još treba da se vidi kakva će primena biti u praksi.

Izvor: Vebsajt RTV, 12.07.2017.
Naslov: Redakcija