Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SKUPŠTINA APV: 18. JULA 2016. GODINE čETVRTA SEDNICA SKUPšTINE AP VOJVODINE - RAZMATRANJE PREDLOGA POKRAJINSKIH SKUPšTINSKIH ODLUKA I GODIšNJIH IZVEšTAJA O RADU


U ponedeljak, 18. jula 2016. godine, sa početkom u 10.00 časova, u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine, biće održana četvrta sednica Skupštine AP Vojvodine.

Za sednicu je predložen sledeći dnevni red:

1. Izbor zamenika pokrajinskih sekretara;

2. Predlog pokrajinske skupštinske Odluke o završnom računu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu, sa izveštajem o izvršenju pokrajinske skupštinske Odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu;

3. Izveštaj Pokrajinskog zaštitnika građana – Ombudsmana za 2015. godinu;

4. Izveštaj o poslovanju Fonda za kapitalna ulaganja AP Vojvodine, za period od 01.01. do 31.12.2013. godine;

5. Izveštaj o poslovanju Fonda za kapitalna ulaganja AP Vojvodine, za period od 01.01. do 31.12.2014. godine;

6. Izveštaj o upravljanju i raspolaganju javnom svojinom Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu;

7. Izveštaj o poslovanju Garancijskog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine za period 01. januar - 31. decembar 2015. godine;

8. Izveštaj o poslovanju Fonda "Evropski poslovi" Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu;

9. Izveštaj o poslovanju Fonda za podršku investicija u Vojvodini "Vojvodina investment promotion – VIP", za 2015. godinu;

10. Godišnji izveštaj o poslovanju JP "Vojvodinašume", Petrovaradin za 2015. godinu;

11. Godišnji izveštaj o poslovanju sa finansijskim izveštajem Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje "Zavod za urbanizam Vojvodine", Novi Sad za 2015. godinu;

12. Izveštaj o radu Pedagoškog zavoda Vojvodine za period januar – decembar 2015. godine;

13. Izveštaj o poslovanju pokrajinskog Zavoda za sport i medicinu sporta za 2015. godinu;

14. Izveštaj o poslovanju pokrajinskog Zavoda za ravnopravnost polova za 2015. godinu;

15. Izveštaj o poslovanju Turističke organizacije Vojvodine za 2015. godinu;

16. Predlog odluke o razrešenju predsednika, članova i sekretara Pokrajinske izborne komisije i njihovih zamenika;

17. Predlog odluke o imenovanju predsednika, članova i sekretara Pokrajinske izborne komisije i njihovih zamenika;

18. Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o obrazovanju Pokrajinskog saveta za bezbednost;

19. Predlog odluke o imenovanju članova Pokrajinskog saveta za bezbednost;

20. Izbor predsednika i članova odbora Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine;

21. Izbor zamenika Pokrajinskog zaštitnika građana – Ombudsmana za ravnopravnost polova.

Izvor: Vebsajt Vlade Vojvodine, 12.07.2016.
Naslov: Redakcija