Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODRŽANA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O REFORMI JAVNE UPRAVE: Vladavina prava, ekonomsko upravljanje i reforma državne uprave su suština funkcionisanja moderne države


Potpredsednica Vlade Republike Srbije i ministarka državne uprave i lokalne samouprave, Kori Udovički, izjavila je da je cilj trogodišnjeg programa Vlade da se ukupni fond plata u konsolidovanom državnom sektoru spusti na 8,7 odsto, a da on nakon smanjenja plata iznosi približno 11 odsto BDP-a.

Udovički je na konferenciji "Reforma javne uprave – sastanak partnera" objasnila da bi se to postiglo ako se plate drže nepromenjenim, ako je niska inflacija i ako se broj zaposlenih smanji za 15 odsto. Ona je navela da tih 15 odsto predstavlja 75.000 ljudi, kao i da ne bi bilo poželjno da se za toliko smanji broj zaposlenih.

Fokus Vlade u narednom periodu će biti, kako je naglasila, stvaranje kapaciteta kako bi se kvalitet javnih usluga i kvalitet rada državne uprave unapredio.

Prema njenim rečima, prvi zadatak jeste da se preispitaju strukture, odnosno koje su to organizacione jedinice stvarno potrebne, a koje nisu.

Predstavljajući analizu javne uprave do koje je došlo resorno ministarstvo, Udovički je podvukla da problem nije samo u njenoj veličini, već u strukturi. Ona je obrazložila stanje po sektorima javne uprave, ističući da je u zdravstvu najveći problem veliki broj zaposlenih u državnom sektoru u odnosu na privatni, kao i loša struktura tih zaposlenih – višak nemedicinskog osoblja i manjak specijalista.

U oblasti obrazovanja imamo neadekvatne profile koje ne odgovaraju potrebama društva, dok je u oblastima pravosuđa i policije potrebno bolje razumeti strukturne karakteristike i sistemski ih menjati, objasnila je Udovički.

Prema njenim rečima, u Evropi 25 sudija dolazi na 100.000 stanovnika, dok Srbija ima 41 sudiju na 100.000 stanovnika, pri čemu se u taj broj uračunava čak 30 odsto pomoćnog osoblja.

Ona je priustnima predstavila mere koje Ministarstvo preduzima kako bi se poboljšala struktura celokupne javne uprave kroz funkcionalne analize, kojima će ukloniti zastarele, duplirane funkcije i identifikovati manjkove.

Šef Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Srbije EU, Tanja Miščević, navela je da je pitanje reforme javne uprave povezano sa Poglavljem 23, koje je jedno od ključnih u pregovaračkom procesu, ali i Poglavljem 22 u vezi sa finanskijskom kontrolom, upravljanjem i menadžmentom.

Nema poglavlja, a da nema potrebe za izgradnjom novih i dogradnjom postojećih institucija. To je ozbiljan zahtev i vrlo težak izazov u uslovima kada imate mere štednje i racionalizacije, ocenila je ona.

Reforma javne uprave je, kako je napomenula, jedan od najstarijih uslova za stupanje u članstvo u EU, a nivo značaja reforme državne uprave u procesu pregovora i priprema za članstvo je dodatno potvrđen.

Miščević je navela i da su vladavina prava, ekonomsko upravljanje i reforma državne uprave suština funkcionisanja moderne države, odnosno modernih i stabilnih institucija.

To nije novo uslovljavanje, već izvlačenje ovih ključnih pitanja iz konteksta drugih jer su oni suština za funkcionisanje države, objasnila je ona i dodala da bi ti principi bili potrebni i da se ne pregovara o članstvu.

Predsednik Beogradskog fonda za političku izuzetnost, Sonja Liht, istakla je da je civilno društvo nezaobilazni partner državi u reformi javne uprave.

Liht je naglasila da je važno prepoznati da smo saradnici na istom poslu, samo sa različitim kompetencijama i odgovornostima, i dodala da se u tome najviše misli na pomoć u izgradnji kapaciteta uprave, monitoringu i komunikaciji sa građanima.

Onda kada javna administracija bude pod javnom kontrolom ima šanse da ona postane mnogo odgovornija, poručila je ona i ukazala na to da je dodatni uslov za uspeh reforme bolja komunikacija sa građanima, koji moraju biti akteri promena.

Liht je na kraju svog izlaganja istakla da podržava ideju o osnivanju Akademije javne uprave.

Izvor: Press služba Vlade Srbije, 10.07.2015.