Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA: AUTO-šKOLE PONOVO POKREćU INICIJATIVU ZA OCENU REZULTATA POSTIGNUTIH U OBUCI KANDIDATA ZA VOZAčE U PERIODU OD KADA JE POčEO DA SE PRIMENJUJE NOVI SISTEM ZA OSPOSOBLJAVANJE KANDIDATA ZA VOZAčE


Auto-škole u Srbiji pokušavaju da pronađu izlaz iz tunela u kojem se njihov posao našao. Kako kažu, od primene Zakona o bezbednosti saobraćajana putevima ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - odluka US, 55/2014, 96/2015 - dr. zakon i 9/2016 - odluka US) i pravilnika vezanih za rad auto-škola, njihov broj se prepolovio. Od oko 900, ostalo je nešto više od 400 auto-škola, a veliki broj zaposlenih je ostao bez posla.

- Suočene sa nizom problema u radu, auto-škole u Srbiji ponovo pokreću inicijativu za ocenu rezultata postignutih u obuci kandidata za vozače u periodu od kada je počeo da se primenjuje novi sistem za osposobljavanje kandidata za vozače - kaže Petar Rašeta, generalni sekretar privredne komore auto-škola Srbije.

Cilj je, kako dodaje, da se pronađu prave mera za prilagođavanje ovog sistema potrebama građana Srbije, ekonomičnosti i racionalnosti obuke za vozače i, u krajnjoj liniji, da se ostvare pozitivni uticaji na bezbednost učesnika u saobraćaju.

Izvor: Vebsajt Novosti, P. Ž., 10.06.2016.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija