Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI: ZAHTEV ZA REPROGRAM PORESKOG DUGA PODNOSI SE DO 4. JULA 2016. GODINE. PRAVNA LICA I PREDUZETNICI SA PORESKIM DUGOVANJIMA DO DVA MILIONA DINARA MOćI ćE DA IH OTPLATE NA RATE U ROKU OD PET GODINA, UZ MOGUćNOST OTPISA KAMATE REDOVNIM IZMIRIVANJEM OBAVEZA. KOD FIZIčKIH LICA OLAKšICE SE ODNOSE NA POREZ NA DOHODAK GRAđANA, POREZ NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA, POREZ NA POKLON I NASLEđE, POREZ NA IZDAVANJE NEKRETNINA U ZAKUP KAO I ONAJ ZA IZNAJMLJIVANJE POKRETNIH STVARI VEćE VREDNOSTI, POREZ NA IMOVINU, POREZA NA ORUżJE


Šansu da reprogramiraju stari poreski dug i onaj za doprinose uz otpis kamata građani Srbije itekako koriste. Do početka juna meseca 2016. godine Poreskoj upravi Srbije podneto je 25.085 zahteva. Rok za podnošenje zahteva za reprogram poreskih dugovanja počeo je da teče 1. aprila i trajaće do 4. jula 2016. godine, tako da svi dužnici imaju tek nešto manje od mesec dana da podnesu zahteve.

Poreznici su predvideli olakšice za obveznike čija ukupna dugovanja ne prelaze dva miliona dinara. Oni ove obaveze mogu da reprogramiraju na rok od pet godina, odnosno do 60 redovnih mesečnih rata. Ukoliko ažurno ispunjavaju obaveze kompletna suma zatezne kamate, koja im je za vreme dužničkog staža uračunata, biće obrisana, a otpis će se raditi svake godine.

Preduzetnici su do sada podneli 10.139 zahteva za reprogram, koji se uglavnom odnose na doprinose za obavezno socijalno osiguranje. Odlaganje se traži i po osnovu poreza na prihode od obavljanja samostalnih delatnosti.

Najbrojniji su zahtevi građana - 12.283. Među njima prednjače zahtevi za reprogram poreza na oružje. Plaćanje poreza na oružje je, osim za građane, obavezno i za agencije za obezbeđenje, streljačke družine i druga udruženja i pravna lica koja ga imaju u posedu. Zavisno od vrste oružja porez se kreće od 3.400 do 17.000 dinara na godišnjem nivou. Iako to nisu veliki iznosi, ovi obveznici imaju priličan dug po osnovu zetazne kamate.

Svim naoružanim građanima koju su plaćali ovaj porez, a kratke ili duge cevi su ili otuđili ili predali, savet je da u poreskoj evidenciji provere kako su zaduženi. Ukoliko Poresku upravu nisu obevestili o promeni vlasništva poreski dug im se iz godinu u godinu računa kao neplaćena obaveza. Isto važi i za one koji su predali oružje nadležnom MUP-u, u nekoliko akcija koje su bile sprovedene. Ako se kod nadležne jedinice Poreske uprave nisu razdužili treba da provere kakve su im obaveze jer ukoliko svoj status ne regulišu do 4. jula 2016. godine neće moći da koriste olakšice.

Pitanje koje se nameće svakako je - kakve će biti posledice ovog reporgrama?

Građani će se osloboditi starih obaveza, a država će dobiti dodatne prihode na koje od ovih dužnika nije mogla da računa. Istovremeno, građanima se po ko zna koji put šalje poruka da neplaćanje poreza i nije tako strašno jer će verovatno opet biti reprograma, a to svakako nije dobro za punjenje državne kase.

Izvor: Vebsajt Dnevnik, D.Vujošević, 10.06.2016.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija