Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

MREŽA ZA RESTITUCIJU TRAŽI IZMENE ZAKONA O VRAĆANJU ODUZETE IMOVINE I OBEŠTEĆENJU


Mreža za restituciju u Srbiji uputila je zahtev predsedniku vlade da se, shodno utvrđenom činjeničnom stanju i mogućnostima, prioritetno usvoje izmene Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju u skladu sa načelom vraćanja oduzete imovine u naturi.

U saopštenju tog udruženja navodi se da je više od dva meseca nakon isteka roka za podnošenje zahteva za restituciju jasno da građani, verske zajednice i druga pravna lica zajedno potražuju samo manji deo javne svojine.

Dosadašnjim povraćajem imovine je, kako se navodi, skoro 10.000 građana, pored činjenice da su postali novi poreski obveznici, dobilo priliku da se samozaposle na sopstvenoj imovini, i na taj način doprinesu stvaranju slobodnog tržišta rada i kapitala i samim tim smanjenju javnog duga.

"Istovremeno, dosadašnjom primenom Zakona, identifikovani su problemi čije uzroke je lako moguće otkloniti izmenama Zakona, ukidanjem neosnovanih izuzetaka i ograničenja koja istovremeno predstavljaju veliku diskriminaciju građana u odnosu na partijsko-tajkunski kontrolisana lica", navodi se u saopštenju.

Mreža za restituciju uverena je da je broj porodica kojima je moguće u naturi vratiti imovinu daleko veći od sadašnjeg.

Naturalna restitucija uz supstituciju bi, kako navodi to udruženje, mogla brzo i efikasno da se sprovede, čime bi se umanjila mogućnost da privilegovane strukture neometano uzurpiraju ili čak i prisvajaju javnu svojinu.

Izvor: Tanjug, 12.5.2014.