Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

U SKUPŠTINSKOJ PROCEDURI VIŠE PREDLOGA ZAKONA IZ OBLASTI PRAVOSUĐA: Rad u javnom interesu biće izrican za lakša krivična dela i prekršaje


Dva nova zakona potpuno će promeniti sistem izvršenja krivičnih sankcija.

MNOGO VIŠE RADA U JAVNOM INTERESU, A MANJE KAZNI ZATVORA ZA LAKŠA KRIVIČNA DELA I PREKRŠAJE, biće omogućeni novim Zakonom o izvršenju krivičnih sankcija i novim Zakonom o probaciji i izvršenju vanzavodskih sankcija i mera, koje će Skupština Srbije da razmatra po hitnom postupku.

Reč je o zakonima koji odavno čekaju da budu usvojeni, kao i još šest zakonskih predloga iz oblasti pravosuđa koje je Vlada Srbije usvojila u četvrtak:

  • predlog zakona o posredovanju pri rešavanju sporova,
  • predlog zakona o pravobranilaštvu,
  • izmene i dopune krivičnog, parničnog i vanparničnog postupka i
  • izmene i dopune Zakona o izvršenju i obezbeđenju.

Kad je reč Zakoniku o krivičnom postupku (ZKP), o čijim se nedostacima poslednjih meseci mnogo govori, za sada u skupštinsku proceduru ulaze samo neznatne izmene i dopune, a ozbiljnija reforma krivičnog postupka tek predstoji u budućnosti.

Za kaznenu politiku izuzetno su važni zakoni koji čine sastavni deo Strategije razvoja sistema izvršenja krivičnih sankcija u Republici Srbiji od 2013. do 2020. godine.

Trenutno je u Srbiji 556 osuđenih na kazne koje nisu zatvorske, a od toga samo njih 90 izvršava kaznu rada u javnom interesu.

– Koristi od sistema alternativnog izvršenja sankcija za državu su višestruke, a najviše se ogledaju u velikim budžetskim uštedama, koje su samo tokom prošle godine bile više od 60 miliona dinara – rekao je ministar pravde Nikola Selaković kada je nedavno otvorio četrnaestu po redu kancelariju za alternativne sankcije u Srbiji.

  • Do kraja godine treba da budu otvorene kancelarije koje će pokriti teritorije svih viših sudova, pa će građani imati priliku da kazne za lakša krivična dela i prekršajne kazne izvršavaju na alternativan način – u kućnom zatvoru, sa ili bez mere elektronskog nadzora ili kaznom rada u javnom interesu.

ZAKON O IZVRŠENJU VANZAVODSKIH SANKCIJA I MERA detaljno uređuje rad kancelarija i poverenika za sprovođenje alternativnih sankcija, ali i načine pomoći osuđenicima posle izvršene kazne zatvora, što takođe treba da smanji takozvanu kriminalnu infekciju. Dugoročni cilj ovog zakona jeste i rasterećenje zatvora.

Usvajanje ovih zakona je važno upravo i zbog Zakona o prekršajima, koji se primenjuje od 1. marta.

Da bi sudije za prekršaje mogle u većoj meri da izriču kazne rada u javnom interesu, umesto kazne zatvora, neophodno je da mogu da primenjuju ova dva zakona koja će Skupština Srbije usvojiti po hitnom postupku.

Izvor: www.danas.rs, A. Petrović