Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

UREDBE O DOPUNAMA UREDBI O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA SISTEMA ZA UPRAVLJANJE FAKTURAMA I O USLOVIMA I NAČINU ČUVANJA I STAVLJANJA NA UVID ELEKTRONSKIH FAKTURA I NAČINU OBEZBEĐIVANJA VERODOSTOJNOSTI I INTEGRITETA SADRŽINE FAKTURA U PAPIRNOM OBLIKU: Korišćenje e-fakture, za one koji su spremni, moguće i pre 1. maja 2022. godine


Korisnici javnog i privatnog sektora kao i dobrovoljni korisnici sistema elektronskih faktura mogu koristiti elektronske fakture, u skladu sa Zakonom o elektronskom fakturisanju ("Sl. glasnik RS", br. 44/2021 i 129/2021 – dalje: Zakon) i pre 1. maja 2022. godine, a najranije od 11. aprila 2022. godine, navodi se u Uredbi o dopuni Uredbe o uslovima i načinu čuvanja i stavljanja na uvid elektronskih faktura i načinu obezbeđivanja verodostojnosti i integriteta sadržine faktura u papirnom obliku ("Sl. glasnik RS", br. 46/2022) i Uredbi o dopuni Uredbe o uslovima i načinu korišćenja sistema za upravljanje fakturama ("Sl. glasnik RS", br. 46/2022), koje je donela Vlada Republike Srbije.

Dakle, za elektronske fakture, Zakon se može primenjivati i pre 1. maja. 

Obavezu izdavanja elektronske fakture imaju sledeći subjekti:

  • subjekti privatnog sektora po osnovu međusobnih transakcija,
  • subjekt privatnog sektora po osnovu transakcije sa subjektom javnog sektora,
  • subjekt javnog sektora po osnovu transakcije sa subjektom privatnog sektora,
  • subjekti javnog sektora po osnovu međusobnih transakcija,
  • poreski punomoćnik stranog lica u Republici Srbiji, u smislu propisa kojima se uređuje porez na dodatu vrednost, po osnovu transakcija sa subjektima privatnog i javnog sektora.

Uredba o dopuni Uredbe o uslovima i načinu čuvanja i stavljanja na uvid elektronskih faktura i načinu obezbeđivanja verodostojnosti i integriteta sadržine faktura u papirnom obliku i Uredba o dopuni Uredbe o uslovima i načinu korišćenja sistema za upravljanje fakturama, stupile su na snagu 9. aprila 2022. godine.

Izdavanje elektronske fakture preduzeću javnog sektora, prema Zakonu (budžetlijama i javnim preduzećima) počinje 1. maja ove godine. 

Prijem i čuvanje elektronskih faktura (izdatih od strane javnog i privatnog sektora) počinje 1. jula 2022.

Podsećamo, mala privreda je negodovala zbog uvođenja ovog sistema.

Kompanija Paragraf Lex ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenetih iz spoljnih sadržaja odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga, proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vesti" su namenjene u svrhu opšteg informisanja.

Izvor: Vebsajt Nova ekonomija, 07.04.2022.
Naslov: Redakcija