Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

U PRIPREMI IZMENE KRIVIČNOG ZAKONIKA: Udruženje sudija i tužilaca predlaže da kazna za ubistvo bude do 30 godina zatvora, a za teško ubistvo doživotna robija


Udruženje sudija i tužilaca Srbije (UST) zalaže se za povećanje opšteg zakonskog maksimuma kazne zatvora sa sadašnjih 20 na 30 godina zatvora, uz izuzetak koji se odnosi na najteže krivično delo - teško ubistvo.

Za teško ubistvo UST predlaže da se propiše nova kazna doživotnog zatvora, umesto postojeće kazne od 30 god 40 godina zatvora, a koja bi se izricala ubicama deteta, maloletnika, policajca, vojnog i službenog lica na dužnosti, sudije, javnog tužioca i zamenika tužioca. Ova kazna ne bi mogla da se izrekne izvršiocu koji u vreme izvršenja krivičnog dela nije navršio 21 godinu, navodi se u predlogu UST za izmene Krivičnog zakonika ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014 i 94/2016).

Prema predlogu, kazna zatvora ne bi mogla da bude kraća od 30 dana ni duža od 30 godina. Kada je u pitanju klasično ubistvo, kazna ne bi mogla da bude niža od pet godina zatvora ni duža od 30 godina. Međutim, kod krivičnog dela "ubistvo na mah", odnosno kada da je izvršilac doveden bez svoje krivice u jaku razdraženost napadom, zlostavljanjem ili teškim vređanjem ubijenog", UST predlaže kaznu zatvora od jedne do 15 godina. Istu kaznu predlaže i za ubistvo iz nehata.

Takođe, kod krivičnog dela "navođenje na samoubistvo i pomaganje u samoubistvu", udruženje se zalaže za propisivanje novog stava - kada je krivično delo učinjeno putem društvenih mreža, ili prema većem broju lica. Tu predlaže kaznu zatvora od jedne do 10 godina. UST podržava predlog Ministarstva unutrašnjih poslova za uvođenje krivičnog dela "pripremanje krivičnog dela" koje, prema predlogu UST, može biti kažnjivo ako je izvršeno sa umišljajem i ako je za to krivično delo propisana kazna od 10 godina ili teža kazna.

"Ko sa umišljajem priprema izvršenje krivičnog dela kazniće se za pripremanje izvršenja krivičnog dela za koje se po zakonu može izreći kazna zatvora od 10 godina ili teža kazna, a za druga krivična dela samo kad zakon izričito propisuje kažnjavanje i za pripremanje", navodi se u predlogu.

To znači da bi prema ovom predlogu priprema mogla da bude kažnjiva za sve oblike ubistva, pojedine zloupotrebe službenog položaja i druga teška krivična dela. Kao radnju izvršenja ovog krivičnog dela, UST predlaže opis: "Pripremanje se može sastojati u nabavljanju i osposobljavanju sredstava za izvršenje krivičnog dela, otklanjanju prepreka za izvršenje krivičnog dela, dogovaranju, planiranju ili organizovanju sa drugima izvršenja krivičnog dela, kao i drugim radnjama kojima se stvaraju uslovi za neposredno izvršenje krivičnog dela, a koje ne predstavljaju radnju izvršenja".

Prema predlogu UST, učinilac za pripremanje krivičnog dela mogao bi da bude kažnjen u granicama kazne propisane za konkretno krivično delo, a mogla bi da mu se izrekne i blaža kazna. Takođe smatra da bi kućni zatvor mogao da se, pod propisanim uslovima, izriče u trajanju do dve godine, umesto dosadašnje jedne godine (za sve preko ide se u klasičan zatvor).

Pored ovih predloga, UST je radnoj grupi Ministarstva pravde dostavio i druge predloge za preciziranje i dopunu pojedinih članova zakona. Radna grupa Ministarstva pravde koju čine i predstavnici MUP-a, tužilaštva, suda i profesora, advokata i drugih radi na sveobuhvatnim izmenama KZ-a, sa osnovnim ciljem pooštravanja kaznene politike, koje je najavljeno iz vrha vlasti početkom godine.

Izvor: Vebsajt Blic, 10.03.2019.
Naslov: Redakcija