Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

JAVNOBELEŽNIČKA TARIFA: Nove tarife na snazi su od 6. marta 2017. godine. Overa prepisa ili fotokopije isprave besplatna je za ostvarenje prava iz obaveznog socijalnog osiguranja, socijalne zaštite, boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih invalida rata. Besplatna će biti i overa dokumenata za upis u vrtiće, škole i prvi upis na fakultet. Nezaposleni će besplatno moći da overe dokumenta potrebna radi zaposlenja


U gradovima i mestima gde postoje javni beležnici službe overe u opštinama i sudovima od 1. marta 2017. godine više ništa ne overavaju. Građani kod notara plaćaju mnoge usluge koje su do sada bile besplatne, a u opštinama tvrde da će građani kod notara čekati duže, čak i nekoliko dana.

Overene papire kojima se ostvaruje pravo na tuđu negu i pomoć mogli ste da dobijete za petnaestak minuta i to besplatno, dok se kod notara plaća. Za sve socijalne kategorije, za izbegla i raseljena lica, usluge overe bile su besplatne, baš kao i overe medicinske dokumentacije za invalidsku penziju – navodi službenica opštine Palilula, jedne od najvećih beogradskih opština.

Besplatne overe kod notara uvedene su 6. marta 2017. godine Izmenama i dopunama Javnobeležničke tarife ("Sl. glasnik RS", br. 17/2017), ali kada se te izmene uporede sa uslugama koje su građani dobijali na opštinskim šalterima, može se zaključiti da je sada kod notara manji obim besplatnih usluga i nešto uži krug građana koji imaju pravo na njih.

Na primer, za izbegla, prognana i raseljena lica Javnobeležnička tarifa ("Sl. glasnik RS", br. 91/2014, 103/2014, 138/2014, 12/2016 i 17/2017) je 70 odsto niža, dok su overe u opštinama bile besplatne. Kod notara je besplatno overavanje dokumenata samo za prvi upis na fakultet, a u opštinama je bilo besplatno overavanje za bilo koji po redu upis na fakultet.

Uoči ekskurzija i upisa na fakultete biće velikih gužvi kod notara, a ljudima su dokumenta potrebna odmah. Dolaze kod nas građani da se žale na notare, mole nas da urgiramo, a mi ne možemo ništa. Znamo da javnim beležnicima neće biti prijatno kada im kancelariju zaposednu socijalni slučajevi koji imaju pravo na besplatnu uslugu – kažu iz opštine Palilula.

Cene usluga bile su ujednačene u svim beogradskim opštinama i istina je da su neke od njih sada kod notara jeftinije. Na primer, overa potpisa za fizička lica (kada nije za predsedničke kandidate) košta 360 dinara kod notara, a u opštini je bila 560 dinara. Međutim, za pravna lica je kod notara znatno skuplje – 1.260 dinara, a u opštini je bila ista cena kao i za fizička lica (560 dinara).

Prošle nedelje došla nam je starija žena kojoj su notari tražili 22.000 dinara za overu 40 otpusnih lista iz bolnica, što joj je potrebno za ostvarenje prava na invalidsku penziju. Kod nas je to bilo besplatno – kaže službenica opštine Palilula.

Opštinari nisu naplaćivali ni izlazak na teren radi izdavanja potvrde o životu, što je mnogim starijim sugrađanima potrebno zbog inostranih penzija. Notari ovu uslugu naplaćuju, pa će potvrda o životu koštati 3.240 dinara. Od toga je izlazak na teren 2.700 dinara, a sama potvrda 540 dinara.

Deca koja putuju u inostranstvo moraju imati saglasnost svojih roditelja. Ako oba roditelja potpisuju, cena je 720 dinara, a ako samo jedan roditelj daje saglasnost da dete putuje van granica Srbije sa drugim roditeljom, to košta 360 dinara. U opštini je ova usluga bila skuplja – 1.080 dinara, ali je bila besplatna u slučajevima kada deca putuju na neko sportsko ili drugo takmičenje.

Budući da su javni beležnici preuzeli sve overe potpisa i dokumenata od 1. marta 2017. godine, upravo u "špicu" prikupljanja potpisa za predsedničke kandidate, tek kada se ta gužva završi građani će moći brže da obave svoje poslove.

Generalno smo jeftiniji od opština, ali je, na primer, overa potpisa bila jeftinija u sudu nego kod nas. Opštine su imale najveći broj overa, ali je svaka lokalna samouprava imala svoju tarifu – kaže Miodrag Đukanović, predsednik Javnobeležničke komore Srbije.

Navodi konkretne cene za različite usluge.

Za overu potpisa kod notara građanin treba da plati 360 dinara. Od toga je PDV 60 dinara, a 300 dinara je nagrada beležnika, od koje 30 odsto ide ponovo državi na ime poreza. Za pravna lica overa jednog potpisa je 1.260 dinara. Ugovor o kupoprodaji vozila mi naplaćujemo po potpisu, i to košta 720 dinara, a opštine su naplaćivale po vrednosti vozila. Overa prepisa je kod nas 270 dinara, overa kopije je do 6. marta bila 540 dinara za prvu stranicu, a za svaku sledeću 360 dinara. Od 6. marta je i prva stranica 360 dinara, kao i svaka naredna– nabraja Đukanović.

Za svaku uslugu javni beležnici imaju nagradu, a to je ono što ostane kada se od cene usluge oduzme najpre PDV, a zatim se od preostale sume oduzme porez. Svaki javni beležnik od nagrade plaća troškove poslovanja, troškove svoje kancelarije i plate zaposlenih.

Izmene i dopune Javnobeležničke tarife ("Sl. glasnik RS", br. 17/2017) stupile su na snagu 6. marta 2017. godine, a predviđaju da osim državnih organa i posebnih organizacija, autonomnih pokrajina i jedinica lokalne samouprave, plaćanja nagrade i naknade troškova oslobođene su i "ustanove osnovane od strane Republike Srbije, autonomnih pokrajina odnosno jedinica lokalne samouprave, kao i Crveni krst Srbije".

Overa prepisa ili fotokopije isprave besplatna je za ostvarenje prava iz obaveznog socijalnog osiguranja, socijalne zaštite, boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih invalida rata.

Nagrada se neće plaćati za one akte "koji se koriste za ostvarivanje prava u skladu sa propisima kojima se uređuje finansijska podrška porodici sa decom, kao i za akte u pokrenutom postupku ostvarivanja prava žrtava porodičnog nasilja".

Besplatna će biti i overa dokumenata za upis u vrtiće, škole i prvi upis na fakultet. Nezaposleni će besplatno moći da overe dokumenta potrebna radi zaposlenja.

Izvor: Vebsajt Politika, Aleksandra Petrović, 10.03.2017.
Naslov: Redakcija