Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

Propisi


 • PRAVILNIK O KONTNOM OKVIRU I FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA ZA BERZE ("Sl. glasnik RS", br. 15/2014)
 • PRAVILNIK O KONTNOM OKVIRU I FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA ZA BROKERSKO-DILERSKA DRUŠTVA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2014)
 • PRAVILNIK O KONTNOM OKVIRU I FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA ZA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2014)
 • PRAVILNIK O KONTNOM OKVIRU I FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA ZA INVESTICIONE FONDOVE ("Sl. glasnik RS", br. 15/2014)
 • PRAVILA O RADU BIRAČKIH ODBORA ZA KOORDINIRANO SPROVOĐENJE IZBORA ZA NARODNE POSLANIKE NARODNE SKUPŠTINE I IZBORA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE, RASPISANIH ZA 16. MART 2014. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 15/2014)
 • UREDBA O VISINI NAKNADA ZA VODE ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 15/2014)
 • ODLUKA O OBLIKU I SADRŽAJU OBRAZACA ZA POJEDINE RADNJE U POSTUPKU SPROVOĐENJA IZBORA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE GRADA BEOGRADA, RASPISANIH ZA 16. MART 2014. GODINE ("Sl. list grada Beograda", br. 5/2014)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU IZGLEDA I BOJE GLASAČKOG LISTIĆA I BOJE KONTROLNOG LISTA ZA PROVERU ISPRAVNOSTI GLASAČKE KUTIJE ZA GLASANJE NA IZBORIMA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE GRADA BEOGRADA, RASPISANIH ZA 16. MART 2014. GODINE ("Sl. list grada Beograda", br. 5/2014)
 • ODLUKA O PROMENI OSNIVAČKOG AKTA JAVNOG PREDUZEĆA "HIPODROM BEOGRAD" ("Sl. list grada Beograda", br. 2/2014 - prečišćen tekst)
 • POKAZATELJ RASTA POTROŠAČKIH CENA U DECEMBRU 2013. GODINE ("Sl. list grada Beograda", br. 2/2014)
 • POSLOVNIK GRADSKE IZBORNE KOMISIJE ("Sl. list grada Beograda", br. 3/2014)
 • PROGRAM UREĐIVANJA I DAVANJA U ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA 2014. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 1/2014)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CENOVNIK RADOVA JKP "ZELENILO - BEOGRAD" NA UREĐENJU I ODRŽAVANJU PARKOVA, JAVNIH ZELENIH I REKREACIONIH POVRŠINA ZA 2014. GODINU SA ODLUKOM ("Sl. list grada Beograda", br. 79/2013)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CENOVNIK URBANISTIČKIH USLUGA JP "URBANISTIČKI ZAVOD BEOGRADA" SA CENOVNIKOM ("Sl. list grada Beograda", br. 4/2014)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA ČAČKA ZA 2013. GODINU (Sl. list grada Čačka", br. 25/2012, 19/2013 i 22/2013)
 • ODLUKA O PRAVIMA I USLUGAMA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI IZ NADLEŽNOSTI GRADA ČAČKA ("Sl. list grada Čačka", br. 2/2013 i 22/2013)
Izvor: Paragraf Lex