Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NEMAČKA ODOBRILA NACRT ZAKONA KOJIM SE IZJEDNAČAVAJU ZARADE ŽENA I MUŠKARACA ZA ISTE POSLOVE: Zakon predviđa da radnici u kompanijama sa 200 i više zaposlenih imaju pravo da znaju na osnovu kojih kriterijuma im se određuje plata. Cilj Zakona je da osigura da zaposleni mogu da podnesu tužbu ako kompanija ne može da dokaže da je njihova plata pravedna


Nemačka vlada odobrila je Nacrt zakona čiji je cilj da osigura da žene i muškarci budu jednako plaćeni za jednake poslove.

Zakon predviđa da radnici u kompanijama sa 200 i više zaposlenih imaju pravo da znaju na osnovu kojih kriterijuma im se određuje plata.

Preduzeća koja imaju više od 500 radnika moraće redovno da podnose izveštaje o njihovim zaradama.

Ministarka za porodična pitanja, žene, mlade i starije, Manuela Švezig, izjavila je da je cilj Zakona da osigura da zaposleni mogu da podnesu tužbu ako kompanija ne može da dokaže da je njihova plata pravedna.

Prema podacima ministarstva, ukupna prosečna primanja žena u Nemačkoj oko 21 odsto su manja nego zarade muškaraca, ali ta razlika je mnogo manja, sedam odsto, kada se direktno porede muškarci i žene sa jednakim kvalifikacijama i poslovima.

Izvor: Vebsajt N1, 11.01.2017.
Naslov: Redakcija