Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O POREZU NA DODATU VREDNOST: PRAVO NA REFUNDACIJU PDV-A ZA KUPOVINU HRANE I OPREME ZA BEBE OSTVARUJU PORODICE SA UKUPNIM GODIšNJIM PRIMANJIMA DO 998.000 DINARA. NAREDNI ROK ZA PREDAJU ZAHTEVA ZA REFUNDACIJU PDV-A ZA PROIZVODE ZA BEBE POčINJE 1. FEBRUARA I TRAJAćE DO 17. FEBRUARA 2016. GODINE


Roditelji sve češće imaju problem kako da vrate porez (PDV) za kupljene bebi-proizvode, što je kao pogodnost za porodice sa nižim primanjima uvedeno 1. januara 2013. godine. Sve više trgovaca na fiskalnom računu ne označava precizno da je reč o dečjoj hrani, kašicama ili pelenama, zbog čega Poreska uprava odbija da refundira porez.

U Poreskoj upravi kažu da je odredbom Zakona o fiskalnim kasama ("Sl. glasnik RS", br. 135/2004 i 93/2012) propisano šta fiskalni isečak treba obavezno da sadrži, a to su naziv, količina, jedinica mere, cena po jedinici mere, oznaka poreske stope i vrednost evidentiranog prometa dobara, odnosno usluga. Prilikom kontrole evidentiranja prometa preko fiskalnih kasa Poreska uprava preduzima sve mere i aktivnosti u okviru svoje nadležnosti. Između ostalog, proverava i sadržine fiskalnog isečka.

Pravo na refundaciju PDV-a za kupovinu hrane i opreme za bebe, u skladu sa članom 56b stav 1. Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 86/2004 - ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 5/2015 - usklađeni din. izn. i 83/2015), do drugog rođendana deteta, ne mogu da ostvare sve porodice koje imaju bebu, već samo one sa ukupnim godišnjim primanjima do 998.000 dinara. Ograničen je i iznos koji može biti vraćen na ukupno 72.756 dinara. U toku detetove prve godine života – do 41.574 dinara, a u toku druge godine (tj. od prvog do drugog rođendana) taj iznos se smanjuje i iznosi 31.181 dinar.

U ovoj kategoriji su samo neki proizvodi koji se smatraju neophodnim – adaptirano mleko za odojčad, kašice, krevetac, kolica, stolica za hranjenje, auto-sedište i jednokratne pelene.

Naredni rok za predaju zahteva za refundaciju PDV-a za proizvode za bebe počinje 1. februara i trajaće do 17. februara 2016. godine.

U prvih deset meseci 2015. godine izdato je oko 58.000 rešenja u ukupnom iznosu od 332. 273.054 dinara. Uz zahtev Poreskoj upravi (koji se podnosi dva puta godišnje), prilažu se fiskalni isečci, njihove fotokopije i spisak brojeva tih fiskalnih računa. Rok za dostavljanje rešenja je 30 dana, a isplatu 15 dana.

Izvor: Vebsajt Politika, Ivana Albunović, 11.01.2016.
Izvod iz vesti, Naslov, Obeležavanje: Redakcija