Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O MALOLETNIM UČINIOCIMA KRIVIČNIH DELA I ZAŠTITI MALOLETNIH LICA U KRIVIČNOM POSTUPKU: NOVINAMA U SUDSKOM POSTUPKU PREDVIđENO JE DA U PRVOM STEPENU NEćE VIšE OBAVEZNO SUDITI VIšI SUD, VEć I OSNOVNI, ZAVISNO OD TEżINE UčINJENOG DELA. PO żALBI ćE UVEK ODLUčIVATI APELACIONI SUD. MALOLETNI DELINKVENTI UBUDUćE MOGU BITI POSLATI SAMO U VASPITNO-POPRAVNE DOMOVE I MALOLETNIčKE ZATVORE. VASPITNA MERA SLANJA U DOM MOżE BITI IZREčENA NAJMANJE GODINU, A NAJVIšE PET GODINA


Vršnjačko nasilje sve je veći problem u Srbiji, a posledice sve teže. Između ostalog i zbog toga, nadležni menjaju i Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005).

Nacrtom zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i zaštiti maloletnih lica u krivičnom postupku pojednostavljuje se i skraćuje sudski postupak protiv maloletnih učinilaca krivičnih dela i preciznije propisuju kazne za popravni dom.

"Kada se dese tragični slučajevi, svi pomisle na potrebu izmena Zakona, posebno pooštravanje kaznenog reagovanja i uopšte reagovanja države na takve slučajeve. Time se to u osnovi ne može do kraja rešiti, nema tog zakona koji je čarobni štapić za tragične situacije", kaže Milan Škulić, profesor Pravnog fakulteta u Beogradu.

Stariji maloletnici koji su izvršili teško krivično delo kaznu do 10 godina služe u maloletničkom zatvoru u Valjevu, a mlađi i osuđeni za lakša krivična dela u Vaspitno-popravnom domu u Kruševcu – prema Nacrtu zakonu – do pet godina.

Nacrt zakona koji će se u prvoj polovini 2016. godine naći pred poslanicima, međutim, ne predviđa nikakve preventivne mehanizme, a oni se ne mogu se naći ni u drugim propisima koji se odnose na mlade.

Ulogu u sprečavanju vršnjačkog nasilja imaju škola, socijalne ustanove, celo društvo, ali pre svega porodica.

Izvor: Vebsajt RTS, Bojana Mlađenović, 11.01.2016.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija