Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

AGENCIJA FITCH RATINGS POTVRDILA KREDITNI REJTING SRBIJE: REJTING AGENCIJA FITCH RATINGS JE POTVRDILA KREDITNI REJTING SRBIJE NA "B+" SA STABILNIM IZGLEDIMA.


Zadržavanju rejtinga, prema oceni Fitch Ratings, doprinelo je usvajanje mera fiskalne konsolidacije i strukturnih reformi, kao i očekivano zaključenje sporazuma sa Međunarodnim monetarnih fondom, ali se konstatuje da je fiskalni deficit i dalje visok. Ocenjuje se da je Srbija i dalje osetljiva na eksterne šokove, ali se navodi da će se kurs dinara stabilizovati u narednom periodu zahvaljujući fiskalnoj konsolidaciji, sporazumu sa MMF-om, visokom nivou deviznih rezervi i spremnosti Narodne banke Srbije da ublažava kratkoročne oscilacije kursa.

Fitch Ratings očekuje da će mere fiskalne konsolidacije u kratkom roku negativno uticati na domaću tražnju, ali da će strukturne reforme (u oblasti radnog zakonodavstva, poreske administracije, katastra, stečaja, privatizacije i penzijskog sistema) doprineti rastu ekonomske aktivnosti u srednjem roku. Pored toga, u srednjem roku očekuje se nastavak postepenog smanjenja tekućeg deficita platnog bilansa.

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 12.01.2015.