Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

REFORMA INSPEKCIJSKIH SLUŽBI: Standardizovani su i ujednačeni postupci inspekcijskog nadzora i inspekcijske prakse


Srbija je napravila veliki pomak kada je reforma inspekcijskih službi u pitanju. Reforma inspekcijskih službi donela je bolju koordinaciju i usklađivanje inspekcijskog nadzora koji vrše različite inspekcije. Standardizovani su i ujednačeni postupci inspekcijskog nadzora i inspekcijske prakse.

Postupak inspekcijskog nadzora se digitalizuje putem platforme e - Inspektor.

Ovaj informacioni sistem je alat u rukama inspektora i olakšava svakodnevni rad. On sadrži potrebne naloge, izveštaje, zapisnike, rešenja, zahteve za pokretanje prekršajnog postupka, prijave za privredni prestup, obrasce akata, pritužbe, što inspektoru omogućava da bolje sagleda slučaj.

Pomaže im da se fokusiraju na ono što je zaista problem u oblasti nadzora i budu objektivniji, jer imaju na uvid i nalaze drugih relevantnih inspekcija.

E- Inspektor omogućava i uspostavljanje Registra subjekata i objekata inspekcijskog nadzora. Ova kartoteka privrede daće punu sliku ne samo o "dobroj" i "lošoj" privredi, već i o njenoj strukturi i omogućiće bolje upravljanje rizikom.

Privrednici u inspektorima imaju saradnike i savetodavce. Akcenat je na savetodavnim posetama, na redovnom informisanju privrednika, ali i na planiranim i zajedničkim inspekcijskim nadzorima. Kaznena politika usmerena je na one koji svesno, s predumišljajem krše propise s namerom da prevare građane, radnike I državu.

Privrednici se sada, putem kontrolnih listi, mogu unapred upoznati sa vrstom, predmetom i načinom kontrole i videti plan inspekcijskih nadzora, što posete inspektora čini izvesnim i umanjuje troškove. Tačno su definisana njihova prava i obaveze u ovom postupku - 22 prava i 9 obaveza, što opet govori u prilog činjenici da je reforma usmerena na smanjenje opterećenja dobroj privredi.

Tu su i novi mehanizmi i alati, poput kontrole neregistrovanih subjekata, prikrivene kupovine, kontrolnih listi, planova nadzora, zajedničkih nadzora, samoocenjivanja, sporazuma o priznanju prekršaja, koji doprinose efikasnijem radu inspektora i boljoj zaštiti javnog interesa.

Novina je i kontrola neregistrovanih subjekata, kada je borba protiv sive ekonomije u pitanju, jer ranije inspekcije nisu imale ovlašćenja da uđu u objekte u kojima nelegalno posluju neregistrovani privrednici.

Inspektori će koristiti prikrivenu kupovinu kada osnovano sumnjaju da lice obavlja delatnost kao neregistrovani subjekat ili da ne izdaje račun, i kada ne mogu na drugi način da pribave dokaze ili je otežano pribavljanje dokaza.

Inspektor kupovinom, kao tajni kupac, prikuplja dokaze i činjenice i tek nakon toga pokazuje za inspekcijski nadzor. Ovaj način se već koristi u drugim razvijenim državama i oruđe je u rukama inspektora u borbi sa nesavesnim privrednicima.

Postoji i mogućnost sporazuma o priznanju prekršaja, koji je građanima poznat u oblasti saobraćajnih propisa, što bi trebalo da poveća efikasnost inspekcijskog nadzora. Alat je namenjen pre svega "dobroj privredi" koja je nesvesno u zoni prekršaja, a omogućeno je da pored umanjenja kazne bude izrečeno i upozorenje kod prvog prekršaja iz određene grupe. Cilj ove mere je da što manje prekršaja dođe na sud, a oni koji dospeju na sud da budu efikasno i bez zastare rešavani.

Vlada Republike Srbije je usvojila Trogodišnji akcioni plan za zapošljavanje inspektora i drugih službenika u republičkim inspekcijama, koji predviđa angažovanje ukupno 1.272 inspektora do kraja 2021. godine. Paralelno inspekcije dobijaju neophodnu opremu za rad, a obezbeđeni su uslovi za povećanje njihovih plata.

Izvor: Vebsajt B92, 9.12.2019.
Naslov: Redakcija