Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

STANJE DEVIZNIH REZERVI I KRETANJA NA MEĐUBANKARSKOM DEVIZNOM TRŽIŠTU U NOVEMBRU 2018. GODINE


Bruto devizne rezerve Narodne banke Srbije na kraju novembra iznosile su 11.626,5 miliona evra, što je za 76,2 miliona evra više nego na kraju oktobra. Deviznim rezervama na ovom nivou obezbeđuje se pokrivenost novčane mase M1 od 190 odsto i oko šest meseci uvoza robe i usluga, što je gotovo dvostruko više od standarda kojim se utvrđuje adekvatan nivo pokrivenosti uvoza robe i usluga deviznim rezervama.

Neto devizne rezerve (devizne rezerve umanjene za devizna sredstva banaka po osnovu obavezne rezerve i drugim osnovima) na kraju novembra iznosile su 9.721 milion evra, što je za 98 miliona evra više nego na kraju oktobra i predstavlja njihov novi najviši nivo izmeren krajem meseca od 2000. godine.

Rast bruto deviznih rezervi iz oktobra nastavljen je i u novembru, i to u ambijentu u kojem je država, kao rezultat dobrih fiskalnih rezultata postignutih tokom 2018. godine, smanjila svoje devizne obaveze (neto 108,8 miliona evra) po osnovu kredita i hartija od vrednosti, što je doprinelo daljem smanjenju javnog duga i poboljšanju njegove valutne strukture.

Povećanje bruto deviznih rezervi u novembru u najvećoj meri je rezultat priliva po osnovu stranih direktnih investicija, odnosno privatizacije Poljoprivredne korporacije Beograd AD (PKB) u ukupnom iznosu od 121,2 miliona evra i donacija (ukupno 56,7 miliona evra). Dodatni doprinos većem nivou deviznih rezervi dali su i neto prilivi po osnovu intervencija Narodne banke Srbije kupovinom deviza na međubankarskom deviznom tržištu (15 miliona evra), kao i po osnovu upravljanja deviznim rezervama i ostalim osnovima (ukupno 42,5 miliona evra). Navedeni prilivi bili su više nego dovoljni da pokriju odlive po osnovu pomenutog razduženja države (108,8 miliona evra), uobičajenih aktivnosti banaka po osnovu devizne obavezne rezerve i drugim osnovima (ukupno neto 32,8 miliona evra), kao i negativnog uticaja tržišnih faktora (ukupno neto 17,6 miliona evra), pre svega zbog promene međuvalutnih odnosa na međunarodnom finansijskom tržištu.

Obim realizovane trgovine devizama na međubankarskom deviznom tržištu u novembru iznosio je 543,8 miliona evra i bio je za 46,8 miliona evra manji nego u prethodnom mesecu. U prvih jedanaest meseci ove godine, u međubankarskoj trgovini realizovano je ukupno 6.281,5 miliona evra.

Posmatrano na nivou meseca, vrednost dinara je u novembru ostala gotovo nepromenjena u odnosu na evro, a od početka ove godine dinar je nominalno ojačao prema evru za 0,1%. U ambijentu nešto izraženijih aprecijacijskih pritisaka sredinom novembra, Narodna banka Srbije je intervenisala na međubankarskom deviznom tržištu kupovinom 15 miliona evra kako bi ublažila prekomerne kratkoročne oscilacije kursa dinara prema evru.

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 11.12.2018.