Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NOVI ZAKON O CARINSKOJ SLUŽBI: Cilj ovog zakona je da na odgovarajući način uredi ovlašćenja i obaveze carinskih službenika


Na sednici održanoj 7. decembra 2018. godine, Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o carinskoj službi, koji je objavljen u "Sl. glasnik RS", br. 95/2018, a stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Sl. glasniku RS“, odnosno 16. decembra 2018. godine.

Dugo se smatralo da je osnovna uloga carinske službe prikupljanje uvoznih dažbina. Međutim, danas već možemo govoriti o razvoju uloge carine, pa tako carinska služba ne samo da štiti ekonomske interese jedne zemlje, već aktivno učestvuje i u olakšanju trgovine, istovremeno doprinoseći bezbednosti društva i zemlje.

Cilj ovog zakona je da na odgovarajući način uredi ovlašćenja i obaveze carinskih službenika, što će omogućiti sprovođenje osnovnih funkcija carinske službe, brz protok robe, putnika i prevoznih sredstava, stvaranje pretpostavki za efikasnu kontrolu primene carinskih propisa, sprečavanje i suzbijanje šverca oružja, municije, droge, trgovinu ljudima, kao i uvoz, izvoz ili tranzit drugih roba koje su opasne po život i zdravlje ljudi, obezbeđenje odgovarajuće zaštite ostalih učesnika u carinskom postupku, kao i prihode budžeta. Takođe, ovim zakonom stvaraju se uslovi da carinska služba bude efikasna i racionalna, profesionalna i nepristrasna administracija, uz jačanje integriteta carinskih službenika i smanjenje korupcije.

Izvor: Redakcija, 11.12.2018.