Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

MEDIJACIJA U SPOROVIMA KLIJENATA I BANAKA: Postupak pred Narodnom bankom Srbije je potpuno besplatan, a može biti okončan sporazumom (poravnanjem), obustavom ili odustankom. Predlog za pokretanje postupka medijacije može se podneti pre podnošenja pritužbe, u toku postupka razmatranja pritužbe, kao i nakon okončanja postupka ukoliko korisnik nije zadovoljan ishodom


U Narodnoj banci Srbije postupak medijacije, odnosno posredništva, ima veliki značaj, kako zbog neobaveštenosti klijenata, tako i zbog drugih razloga kojima se, srećom sve manje, rukovode finansijske organizacije svih vrsta.

"Ukoliko se korisnici finansijskih usluga nalaze u spornom odnosu sa finansijskom institucijom čije poslovanje nadzire Narodna banka Srbije, potrebno je da imaju u vidu da osim sadašnje procedure koja se odnosi na podnošenje prigovora ili pritužbe, ovaj sporni odnos je moguće rešiti i u postupku posredovanja (medijacije) pred NBS", kaže savetnik u Odseku za edukaciju korisnika finansijskih usluga Narodne banke Nikola Đukić.

On ističe da se predlog za pokretanje postupka medijacije može podneti i pre podnošenja pritužbe, u toku postupka razmatranja pritužbe, kao i nakon okončanja postupka ukoliko korisnik nije zadovoljan ishodom.

Đukić objašnjava da je medijacija neformalan, fleksibilan i neobavezan postupak u kojem treća osoba (medijator) pomaže prilikom pregovora sukobljenih strana, a kako bi pronašli obostrano prihvatljivo rešenje.

"Ovaj postupak pruža priliku stranama u sporu da shvate stavove suprotne strane, te da razreše nejasnoće i probleme. Njima se pruža neformalno okruženje, kao i stručno znanje medijatora, čija je uloga da olakša i podstakne razgovor ali ne i da donese odluku", kaže Đukić i dodaje da strane u sporu same moraju da donesu odluku.

"Medijator ne predlaže, niti nameće rešenje, a s obzirom na to preporuka učesnicima u medijaciji je da u postupak uđu spremni za razgovor, te da slobodno iznose svoje stavove, argumente, moguća rešenja i mišljenja", smatra Đukić.

On naglašava da je medijator neutralno lice u postupku, te da je on obučen da vodi postupak posredovanje na nepristrasan način, da zastupa interese obe strane u postupku, kao i da u potpunosti poštuje poverljivost postupka.

"U postupku medijacije, za razliku od sudskog postupka, strane same dolaze do rešenje, a ta okolnost pozitivno utiče na opredeljenje stranaka da se postigne dogovor jer se mišljenja stranaka međusobno uvažavaju, čime se popravlja kvalitet njihovog odnosa", ističe Đukić.

On dodaje da je medijacija brz i efikasan postupak, te je sporni odnos moguće rešiti za nekoliko dana ili nedelja; dok okolnost da je postupak poverljiv daje stranama mogućnost da slobodno iznose svoje stavove i mišljenja, bez straha da će se ono što je rečeno u postupku moći iskoristiti u sudskom ili bilo kom drugom postupku.

Đukić naglašava da je postupak medijacije pred NBS potpuno besplatan, te da može biti okončana sporazumom (poravnanjem), obustavom ili odustankom.

"Ukoliko korisnik finansijske usluge smatra da se neka finansijske institucija (banka, davalac finansijskog lizinga, pružalac platne usluge, osiguravajuće društvo ili društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom) ne pridržava odredaba zaključenog ugovora, zakona, dobrih poslovnih običaja ili objavljenih uslova poslovanja, treba najpre da se obrati finansijskoj instituciji ulaganjem prigovora", savetuje Đukić.

On dodaje da bi na ovaj način, u najvećem broju slučajeva, problem trebao da bude rešen brzo i jednostavno.

"Međutim, ako korisnik u roku od 30 dana od dana kada je finansijska institucija primila prigovor ne dobije odgovor ili ne bude zadovoljan odgovorom, ima pravo da o tome pismeno obavesti NBS i podnese predlog za održavanje medijacije", objašnjava Đukić.

On dodaje da NBS po prijemu prigovora obaveštava finansijsku instituciju, a zatim traži njenu saglasnost da učestvuje u postupku posredovanja.

"Ukoliko postoji saglasnost obe strane NBS će u pismenoj formi obavestiti strane učesnice o mestu, danu i času održavanja medijacije", zaključuje Đukić.

Izvor: Vebsajt RTV, 11.12.2017.
Naslov: Redakcija