Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU PROIZVODNJE, DISTRIBUCIJE I SNABDEVANJA TOPLOTNOM ENERGIJOM: Osnovni sud u Nišu masovno odbija tužbene zahteve građana da ih Gradska toplana trajno isključi iz sistema, uz gotovo istovetno obrazloženje da to ne dozvoljava Odluka, a koja je, po oceni potrošačkih organizacija, u suprotnosti sa Zakonom o zaštiti potrošača. U odbijajućim presudama se navodi da su sudski veštaci procenili da za takvo isključenje "postoje tehnički uslovi", ali se dodaje da mišljenje veštaka "nije od značaja za odlučivanje". Udruženje pokreta slobodnih stanara najavljuje žalbu Međunarodnom sudu za ljudska prava


"Presude Osnovnog suda u Nišu kojima se odbijaju tužbeni zahtevi građana da se Gradska toplana obaveže na trajno isključenje njihovih stanova sa sistema daljinskog grejanja su sramne. Mi smo u njihovom obaranju spremni da idemo do Međunarodnog suda za ljudska prava u Strazburu", najavio je Saša Kostić, predsednik niškog Udruženog pokreta slobodnih stanara (UPSS), koje je prethodno javno pozvalo građane da se isključuju sa grejanja u slučaju da nisu zadovoljni njegovom cenom iIi kvalitetom.

Osnovni sud u Nišu sve masovnije odbija ovakve tužbene zahteve, uz gotovo istovetno obrazloženje da to ne dozvoljava gradska Odluka koja reguliše tu materiju, a koja je, inače, po oceni potrošačkih organizacija, u suprotnosti sa Zakonom o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS", br. 62/2014 i 6/2016 - dr. zakon). U odbijajućim presudama se "priznaje" da su sudski veštaci procenili da za takvo isključenje "postoje tehnički uslovi", ali se navodi da mišljenje veštaka "nije od značaja za odlučivanje".

U presudama zahtevi građana za jednostrani raskid ugovora sa Toplanom, trajno isključenje sa daljinskog grejanja, dalja obustava naplate grejanja, kao i nenaplaćivanje usluge Toplane na ime trajnog isključenja su ocenjuju kao "neosnovani". U obrazloženjima se navodi da trajno isključenje pojedinačnih stanova ne dozvoljava gradska Odluka o uslovima i načinu proizvodnje, distribucije i snabdevanja toplotnom energijom ("Sl. list grada Niša", br. 74/2015 - dalje: Odluka). Ona to dopušta, dodaje se, samo "celom stambenom objektu kojem je izdato rešenje o priključenju na sistem daljinskog grejanja", i to ukoliko za to postoji pisana saglasnost svih vlasnika stanova.

Nišlija Ž. G. kaže da je sudski zahtevao trajno isključenje jer nije zadovoljan kvalitetom grejanja - koje često nestaje zbog nedostatka vode u sistemu, zbog čega mora da se dogreva. I računi Gradske toplane sve su veći, te strahuje da ne može da ih izmiri. Pri tom, ozbiljno je oboleo, pa mu ni hladnoća ni povećani troškovi ne odgovaraju.

- Jedva sastavljam kraj sa krajem. Zbog teškog zdravstvenog stanja mesečno izdvajam dosta novca za lekove, pomažem i stare roditelje od kojih samo otac ima primanje - penziju od 15.000 dinara, a detetu plaćam školarinu za vanredno školovanje. Moram da se odreknem ne samo grejanja već i hrane. Ne želim da mi zbog dugovanja Toplani izvršitelji kucaju na vrata - rekao je on na sudu.

Predstavnici Gradske toplane su se, pak, u sudskom procesu pozivali na gradsku Odluku koja reguliše snabdevanje toplotnom energijom, navodeći da i Zakon o zaštiti potrošača "kaže da ugovorna obaveza obavezuje potrošača ukoliko je on na nju pristao". Oni su naglašavali da ova gradska Odluka ipak dozvoljava "svakom potrošaču, u svakom momentu" da se privremeno isključi, i da za takvo isključenje "ne snosi nikakve troškove, osim što mora da izmiri prethodna dugovanja u celosti, a Toplani nastavi da plaća jednu trećinu fiksnog dela računa, na ime takozvane zajedničke potrošnje".

Prema podacima Gradske toplane, pred ovu grejnu sezonu u Nišu se sa daljinskog grejanja isključilo oko 1.700 građana. U UPSS-u, pak, kažu da je to učinilo više od 3.000 Nišlija, uz ocenu da bi nastavak isključenja, koji treba očekivati, mogao da dovede do kolapsa Toplane. U Nišu je na sistem daljinskog grejanja priključeno oko 27.000 korisnika, ne računajući privredne subjekte i poslovne lokale.

- Ova gradska Odluka nije u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, koji u članu 89. navodi da "potrošač može jednostrano da raskine ugovor o pružanju usluga od opšteg ekonomskog interesa ako nije saglasan sa promenom cene". U sadašnjoj situaciji, međutim, mi građanima Niša preporučujemo da se privremeno isključuju sa sistema daljinskog grejanja, jer je to povoljnija varijanta - takvo isključenje ih ne košta ništa, a u praksi može da se pretvori u trajno - kaže Jovan Jovanović, predsednik Centra za zaštitu potrošača Forum.

ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA ("Sl. glasnik RS", br. 62/2014 i 6/2016 - dr. zakon)

Pravo na raskid

Član 89

Potrošač ima pravo da raskine ugovor o pružanju usluga od opšteg ekonomskog interesa ako nije saglasan sa promenom cene, odnosno tarife i izmenom opštih uslova ugovora navedenim u obaveštenju trgovca, kao i u pogledu kvaliteta pruženih usluga.

Potrošač je dužan da uplati iznos za usluge koje su mu pružene do raskida ugovora.

Izvor: Vebsajt Danas, Z. Miladinović, 07.12.2016.
Naslov: Redakcija