Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODRŽAN OKRUGLI STO O EFEKTIMA PRIMENE ZAKONA O RADU: OPREčNI STAVOVI SINDIKATA I NADLEżNOG MINISTRA O EFEKTIMA OVOG PROPISA


Zakon o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014 - dalje: Zakon) nije doveo do obećanog porasta zaposlenosti, a dao je puno prostora za otpuštanje i zloupotrebe od strane poslodavaca, izjavio je predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije, Ljubisav Orbović.

Na okruglom stolu o efektima jednogodišnje primene Zakona, u kojem je učestvovao i ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Orbović je rekao da je taj Zakon omogućio poslodavcima da otpuštaju radnike kad požele i da to rade bez ikakvog objašnjenja.

Predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije (SSSS) je rekao da je Zakon "i dalje vruća tema", da ima nekih pozitivnih pomaka, ali i dosta negativnih.

Orbović je rekao da je pozitivna promena bila da je platni listić izvršni dokument na sudu za naplatu duga za plate, ali da je i tu posle par meseci došlo do toga da ima veliki broj poslodavaca koji ponovo ne daju platne listiće.

Potpredsednik SSSS-a, Zoran Vujović, je ocenio da Zakon nije doveo ni do povećanja investicija što su zagovornici njegovog donošenja navodili kao važan razlog, ali da je ugrozio rad sindikata.

Ministar se nije složio sa primedbama sindikalaca, ističići da je Zakon za godinu dana "svoju svrhu postigao" i da nije dozvolio povećanje nezaposlenosti, već je, kako je rekao, nezaposlenost smanjena.

Kako je istakao, Zakon nije ispunio ni jedan od strahova koje je i prilikom donošenja Vlada Republike Srbije razvejavala, nije došlo do masovnog otpuštanja, nije došlo do pada zaposlenosti, nije došlo do ukidanja uloge sindikata, a inspekcije rada su značajno povećale učinak u borbi protiv rada na crno i zaštite radnika.

Dodao je i da ne stoji ni primedba sindikata da će Zakon ukinuti koletivne ugovore i naveo da je u sektorima gde država ima uticaj potpisano 18 kolektivnih ugovora, kao i da je potpisano još devet sa privatnim poslodavcima.

Navodi da je njegova glavna zamerka što Zakonom nije regulisan položaj agencija za iznamljivanje radnika, pa blizu 60.000 ljudi nije zaštićeno Zakonom, kao i da to smatra svojom greškom.

Izvor: Vebsajt RTS, 10.11.2015.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija