Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

USVAJANJE ZAKONA O OZAKONJENJU OBJEKATA, O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOM PREMERU I KATASTRU, O STANOVANJU I O STAMBENIM ODNOSIMA OČEKUJE SE DO KRAJA 2015. GODINE


Građevinarstvo i brzo izdavanje građevinskih dozvola su oblasti koje su obeležile reforme u Srbiji 2015. godine. Građevinska industrija je u drugom kvartalu porasla za 12,6 odsto, ove godine izdato je 40 odsto građevinskih dozvola više zahvaljujući čemu smo skočili skoro 40 mesta na Duing biznis listi Svetske banke, izjavila je ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Zorana Mihajlović.

Govoreći o reformama ona je istakla da je Ministarstvo insistiranjem na odgovornom vođenju projekata uspelo da realizaciju procenta izvedenih radova poveća za 25 odsto.

Ministarka je rekla i da je sve spremno za "dozvolu na klik", odnosno elektronsko izdavanje građevinskih dozvola koje će u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014 i 145/2014) početi u januaru 2016. godine.

Tokom leta 2015. godine usvojen je Zakon o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu ("Sl. glasnik RS", br. 64/2015), od koga se očekuje da reši pitanje konverzije zemljišta do sredine 2016. godine.

Ministarka je najavila da Ministarstvo priprema još nekoliko važnih zakona koje očekuju strani investitori, koji će biti usvojeni do kraja 2015. godine, a koji će nastaviti započetu reformu u oblasti građevinarstva. Reč je o Zakonu o ozakonjenju objekata, Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru, Zakonu o stanovanju i Zakonu o stambenim odnosima.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, 09.11.2015.
Izvod iz vesti, Naslov, Obeležavanje: Redakcija