Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

FORUM SUDIJA SRBIJE: JEDAN STARI PREDMET DA SE RAčUNA KAO TRI. SUDIJE DA BIRA SAMO VISOKI SAVET SUDSTVA I TO NA NEODREđENO VREME


Novo udruženje sudija - Forum sudija Srbije, predstavilo je 9. oktobra 2015. godine u Beogradu svoj program sa prioritenim ciljem za integritet, nezavisnost i odgovornost sudija, kao i nuđenje konkretnih rešenja za probleme srpskog pravosuđa.

Jedno od tih rešenja tiče se starih predmeta za čije rešavanje, prema rečima predsednika Forima sudija, Nebojše Đuričića, nisu dovoljno motivisane.

"Mi predlažemo da se svaki rešeni predmet stariji od 10 godina računa kao tri predmeta, kako bi se sudije dodatno motivisale da ih rešavanju. Sada to nije slučaj, pa bi za to rešenje bilo potrebno izmeniti Pravilnik o kriterijumima, merilima, postupku i organima za vrednovanje rada sudija i predsednika sudova ("Sl. glasnik RS", br. 81/2014, 142/2014 i 41/2015 - dalje: Pravilnik)", naveo je pored ostalog Đuričić, koji je sudija Drugog osnovnog suda u Beogradu.

Pravilnik je sa jedne strane osnov za napredovanje sudija, a sa druge osnov za disciplinsku odgovornost ukoliko se njegova pravila ne poštuju, napomenuo je on i naglasio da bi disciplinski postupak trebalo da bude transparentniji, a razrešenje sudija da se primenjuje samo kao krajnja mera.

Poseban akcenat u radu Forum sudija će staviti na potrebu na kontinuirano obrazovanje, kao i da se se uspostave merljivi i objektivni kriterijumi za izbor, napredovanje i odgovornost sudija, naveo je Đuričić.

Forum sudija će se takođe zalagati za stručnost i efikasnost sudija, ujednačenu sudsku praksu, saradnju sa svim drugim strukovnim udruženjima kao što je Društvo sudija Srbije, kao i sa Visokim savetom sudstva, pravosudnom akademijom i svim državnim institucijama.

Želimo da budemo novo udruženje koje će uneti novu energiju i ponuditi konkretna rešenja koja neće biti dobra samo za sudije već i za građane, naveo je Đuričić, podsećajući da se rad sudija reflektuje upravo na građane, odnosno stranke u postupku.

Prema njegovim rečima, prostor za unapređenje integriteta, nezavisnosti i odgovornosti sudija naći će se nakon izmena Ustava Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006) koje se tiču izbora sudija.

Ideja za koju se zalaže Forum sudija je da ubuduće sudije bira samo Visoki savet sudstva i to na neodređeno vreme, a ne prvi put na tri godine, i da se iz tog procesa trajno isključi Narodna skupština Republike Srbije.

Takođe, jedan od ciljeva je finansijska samostalnost sudstva, odnosno dobro i efikasno uređenje nadležnosti VSS-a o tom pitanju.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 09.10.2015.
Naslov: Redakcija