Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UREDBA O NAKNADI TROŠKOVA I OTPREMNINI DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA: MINISTARSTVO ZA DRżAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU POKRENUćE INCIJATIVU DA SE DNEVNICE DNEVNICE ZA SLUżBENA PUTOVANJA SMANJE I DRUGIM DELOVIMA SISTEMA, A NE SAMO DRżAVNIM SLUżBENICIMA


Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu pokrenuće incijativu da se dnevnice za službena putovanja smanje i drugim delovima sistema, a ne samo državnim službenicima.

"U situaciji kada postoji mnogo zloupotreba, službenih putovanja i dnevnica, a mi sve to znamo, prioritet je u racionalnom ponašanju", navela je ministarka državne uprave i lokalne samouprave, Kori Udovički.

Udovički nije precizirala koji su to delovi sistema, gde bi se dnevnice smanjile.

Vlada Republike Srbije usvojila je, 6. oktobra 2015. godine, Uredbu o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika ("Sl. glasnik RS", br. 98/2007 - prečišćen tekst, 84/2014 i 84/2015), po kojoj će zaposleni u državnoj službi za putovanje u zemlji dobijati dnevnicu od 150 dinara, dok će za put u inostranstvo dobiti 15 evra.

Udovički je rekla da je cilj smanjenja dnevnica za putovanja u zemlji i inostranstvu, pored štednje i sprečavanje zloupotreba.

"Kada je reč o dnevnicama na velikom smo zadatku štednje. Procena je bila da svako troši na svoj obrok i kada ne putuje, i da je ta razlika manja nego što se priznavalo u dnevnicama do sada", objasnila je Udovički.

Izvor: Vebsajt B92, 09.10.2015.
Naslov: Redakcija