Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O ULAGANJIMA: POVERENIK PODNEO AMANDMANE NA PREDLOG ZAKONA


Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti povodom Predloga zakona o ulaganjima dostavio je na adresu četiri odbora Narodne skupštine Republike Srbije mišljenje i inicijativu da se na Predlog zakona podnesu amandmani.

Sa inicijativom za podnošenje amandmana Poverenik se obratio i Zaštitniku građana.

Poverenik je u saopštenju naveo da Predlog zakona, sa sanovišta slobode pristupa informacijama i zaštite podataka o ličnosti, sadrži brojna rešenja koja su nedopustivo nejasna, konfuzna, kontradiktorna i neustavna i čijim usvajanjem bi bio ozbiljno ugrožen postojeći i garantovani nivo prava.

Poverenik navodi da predlagač Zakona nije, iako je to po Poslovniku Vlade Republike Srbije bio dužan, tražio od Poverenika mišljenje, niti je sa njim ostvarivao bilo kakvu saradnju.

Takođe, Povereniku je tekst Predloga zakona bio nedostupan dok nije objavljen na internet prezentaciji Narodne skupštine Republike Srbije.

Poverenik navodi da je najinteresantniji svakako čl. 24 Predloga zakona koji predviđa da se "na podatke o ulaganjima, kao i informacije koje su organi državne vlasti saznali u toku pregovora i vođenja postupka, primenjuju odredbe Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja ("Sl. glasnik RS", br. 120/2004, 54/2007, 104/2009 i 36/2010), s tim što po zahtevu za davanje informacija u vezi sa ulaganjima, postupa Vlada."

To znači da se uz navodno poštovanje Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja uvodi novo rešenje, prema kome o svim zahtevima za pristup informacijama u vezi sa ulaganjima odlučuje vlada", navodi se u saopštenju.

Takvo rešenje, dodaje se u saopštenju, suprotno je Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, koji izričito predviđa da se "prava iz tog Zakona mogu izuzetno podvrći ograničenjima propisanim tim Zakonom...".

Istovremeno, takvo rešenje je i pravno i faktički praktično nesprovodljivo, jer Vlada neće biti u mogućnosti da zahteve na adekvatan način procesuira, zbog čega će ostvarivanje prava tražilaca informacija nužno biti otežano ili onemogućeno, navodi se u saopštenju.

Poverenik smatra neshavtljivim što, iako je reč o potpuno novom, ekskluzivnom rešenju, u obrazloženju Predloga zakona za njega nema nikakvog objašnjenja.

Poverenik ističe da je namera takvog rešenja u Predlogu zakona "da se uskrati mogućnost podnošenja žalbe Povereniku, budući da se prema odredbama Zakona o slobodnom pristupu informacijama ona ne može podneti protiv rešenja Vlade".

Poverenik navodi i da je sastanovišta zaštite podataka o ličnosti nužno intervenisati u sadržinu Predloga zakona, budući da protivno izričitoj odredbi čl. 42 Ustava Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006) da se obrada podataka može uređivati samo zakonom, a ne podzakonskim aktom, Predlog zakona predviđa više slučajeva u kojima bi to uređivao ministar podzakonskim aktom."

Izvor: Vebsajt Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, 09.10.2015.