Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

U PRIPREMI SET ZAKONA U NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA ZDRAVLJA


Parovi koji ne mogu da imaju decu, kao i žene koje samostalno hoće da podižu dete više neće morati da idu u inostranstvo, jer će do spreme i jajnih ćelija moći da dođu i u Srbiji. Ovo su i najveće novine u setu od 12 zakona koje priprema Ministarstvo zdravlja.

Evo šta još predviđaju novi propisi, koji će se ubrzo naći pred novim skupštinskim sazivom:

I žene koje nemaju partnera moći će da koriste donatore sperme. Ovaj zakon donosi se zbog povećanja učestalosti neplodnosti u Srbiji poslednjih godina. Osim doniranja spermi i jajnih ćelija, kao i otvaranje banke sperme, omogućuje ženama i muškarcima da čuvaju svoje reproduktivne ćelije, čak i ako su maloletni. Supružnici i vanbračni partneri, koji su odustali od oplodnje, imaće mogućnost da svoje embrione doniraju nekom drugom paru. Uvode se i posebni inspektori za biomedicinu, koji će kontrolisati ceo proces potpomognutog oplođenja.

Nacrtom zakona o transfuzijskoj medicini predviđeno je prikupljanje i testiranje komponenti krvi u samo četiri zavoda za transfuziju krvi u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i u Kragujevcu (koji treba da se otvori). Nakon toga krv će se distribuirati u bolničke banke krvi po celoj Srbiji, kako se ne bi dešavalo da u nekim bolnicama ima previše, a u nekima krvi uopšte nema. Takođe, predviđeno je uvođenje novog NAT testiranja čime će se bezbednost i kvalitet krvi i komponenata podići na viši nivo.

Jedna od novina predviđena izmenama i dopunama Zakona o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama je osnivanje Sistema za rano upozoravanje o novim psihoaktivnim supstancama. Obzirom da je Evropski centar za praćenje droga i zavisnosti od droga (EMCDDA) evidentirao 450 novih psihoaktivnih supstanci na nivou Evrope i da je pojava ovih supstanci sve učestalija, važno je da Srbija bude deo ovog sistema za brzu razmenu informacija i procenu rizika od pojave novih psihaoktivnih supstanci. Obaveza svih zemalja članica je da po hitnom postupku obaveštavaju EMCDDA o novim psihoaktivnim supstancama i da se ova informacija putem Sistema ranog upozoravanja podeli sa drugim zemljama. Izmene i dopune Zakona predviđaju i osnivanje kontakt tačke za prenos uzoraka zaplenjene droge.

Kao posebna oblast u Nacrtu zakona o sanitarnom nadzoru biće definisana kontrola upotrebe duvanskih proizvoda i zaštite stanovništva od izloženosti duvanskom dimu. Takođe, prvi put je jasno definisana kontrola namenskih prevoznih sredstava i nabrojana koja su to sredstva za prevoz hrane, predmeta opšte upotrebe, duvanskih proizvoda, hemikalija i biocidnih proizvoda, za prevoz putnika u javnom prevozu, sanitetska prevozna sredstva i sredstva za prevoz umrlih lica – način kontrole i način njihovog obeležavanja. Uvedena je obaveza jedinstvenog izveštavanja o radu i stanju objekata pod sanitarnim nadzorom za celu teritoriju Srbije.

Zakon o medicinskim sredstvima je posle kontrole u Evropskoj uniji vraćen na doradu. U Nacrtu zakona o medicinskim sredstvima predlaže se usaglašavanje sa tri EU direktive koje se odnose na medicinska sredstva. Najveća predložena izmena odnosi se na stvaranje uslova za rad notifikovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti medicinskih sredstava sa standardima EU. Ovim se postiže garancija kvaliteta proizvedenih medicinskih sredstava pre puštanja u promet.

Zakon o lekovima biće gotov do kraja 2016. godine. U Nacrtu zakona o lekovima je urađen opšti deo, definicije, nadležnosti, kao i proizvodnja i promet lekova čime se usklađujemo sa direktivom EU. Cilj Nacrta zakona je usaglašavanje procedura, rokova i standarda sa Evropom, pre svega zbog podizanja kvaliteta i bezbednosti proizvoda, ali i uslova na tržištu koji će pogodovati investicijama i razvoju ove grane privrede.

U izradi su još nacrti zakona

  • prekursorima,
  • predmetima opšte upotrebe,
  • presađivanju organa u svrhu lečenja,
  • primeni ljudskih ćelija i tkiva u svrhu lečenja,
  • zdravstvenom osiguranju i
  • zdravstvenoj zaštiti.
Izvor: Vebsajt Blic, Sonja Todorović, 10.09.2016.
Naslov: Redakcija