Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

FONDOVI EVROPSKE UNIJE: U SRBIJI SE TRENUTNO SPROVODI 600 PROJEKATA KOJE FINANSIRA EU, KROZ DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA IZ TRENUTNO 17 OTVORENIH FONDOVA I PROGRAMA ZA INOVACIJE I RAZVOJ PREDUZETNIšTVA, ZA POčETNIčKE POSLOVE, ZAšTITU POTROšAčA, TRžIšTE, ODRžIVI RAZVOJ


Sa više od tri milijarde evra bespovratne pomoći u proteklih 15 godina Evropska unija je najveći donator u Srbiji. Trenutno se sprovodi 600 projekata koje finansira Unija. Međutim, veliki deo tih sredstava ostaje neiskorišćen jer nije jednostavno osmisliti i napisati projekat koji će biti odobren.

Tržište Srbije ima na raspolaganju milijarde evra za finansiranje privrede kroz dodelu bespovratnih sredstava iz trenutno 17 otvorenih fondova i programa za inovacije i razvoj preduzetništva, za početničke poslove, zaštitu potrošača, tržište, održivi razvoj.

Kako bi pomogli posrnuloj metalskoj privredi grupa entuzijasta osmislila je projekat udruživanja metalaca i osnovan je "Vojvodina metal klaster" uz podršku Evropske unije od 840.000 evra. U trenutku osnivanja imali su 71 člana, a danas ih je 136.

"Pokazalo se da smo uspešno napisali projekat, aplicirali i realizovali projekat i danas uspešno radimo i bez te finansijske podrške koja je tada bila bitna u inicijalnoj fazi. Da je to moguće postići mi smo jedan od dobrih primera za to. Za takvu ideju i realizaciju projekta mi smo u 2013. godini u Briselu dobili nagradu Evropske projektne asocijacije za najbolji realizovan projekat u Evropi tokom 2013. godine", kaže Zoran Pekez iz Klaster metalske industrije Vojvodine.

Srbiji su dostupna sredstva iz trenutno najvećeg programa Evropske unije za istraživanje i inovacije, Horizont 2020. sa čak 78 milijardi evra.

"Prednost u dobijanju sredstava iz fondova EU imaju mlade kompanije i preduzeća koja imaju izvozni potencijal nude i inovacije i nova radna mesta. Koncentrišemo se na preduzeća u manje razvijenijim oblastima", objašnjava Holger Šreder Delegacija EU u Srbiji.

Samo od 2007. do 2013. godine u Srbiju je kroz bespovratna sredstva i razvojne projekte stiglo milijardu i 200 miliona evra pomoći i ta sredstva su iskorišćena više od 90 odsto, ali za neke programe tek 30 odsto.

"Evropski revizorski sud je proverio kako su ta sredstva potrošena i donet je zaključak da su ona potrošena na relativno efikasan način iako je bilo propusta i nedostataka u smislu kvaliteta projekata koji su ponuđeni. Ukoliko ne potrošite evropske pare na vreme morate da ih vratite", ističe stručnjak za EU projekte FORUM Vladimir Pandurov.

Čak 60 odsto građana smatra da bi najpre poljoprivreda trebalo da dobije pomoć Unije. A srpski poljoprivrednici i preduzeća moći će uskoro da koriste fond od 175 miliona evra kroz grantove ili sufinansiranje.

Izvor: Vebsajt RTS, Slavica Gligorović, 08.09.2016.
Naslov: Redakcija