Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDSTAVNICI STRUKE O NOVOJ MINISTARKI PRAVDE


Kada se govori o očekivanjima od nove ministarke pravde Nele Kuburović, predstavnici strukovnih organizacija su optimistični sa rezervom.

Međutim, kada se povede reč o konkretnim koracima Ministarstva pravde u narednom periodu koje je u svom ekspozeu apostrofirao premijer, stavovi stručnjaka počinju da se razilaze, ocrtavajući kompleksan zadatak koji pred sobom ima nova ministarka.

Miodrag Majić, sudija Apelacionog suda u Beogradu i predsednik Upravnog odbora Centra za pravosudna istraživanja navodi da je ambivalentan kada je reč o imenovanju nove ministarke. Majić je bio predsednik Prvog opštinskog suda u Beogradu kada je u njemu počela da radi nova ministarka pravde.

- Nela Kuburović je došla u sud kao pripravnica sa izuzetnim referencama i reč je o vrlo pristojnoj osobi. Nadam se da će stvarno da bude ministarka i da će imati sluha za ljude koji su u dugo u pravosuđu. Nadam se da kritiku neće doživljavati lično - kaže Majić i dodaje da ima pozitivan predznak.

Sa druge strane, Majić nema previše simpatija za ideju o formiranju jedinstvenog Apelacionog suda o kojoj je u parlamentu govorio premijer tokom izlaganja svog ekspozea.

- Ne treba se zaletati sa tom idejom. Nakon egzibicije sa promenom mreže sudova, treba opreznije pristupati takvim pitanjima. Argument da bi se na taj način ujednačila sudska praksa ostavlja iza sebe pitanje koja je onda uloga Vrhovnog kasacionog suda. Komično anahrono mi u 21. veku deluje teza da će se praksa ujednačiti ako sudije fizički stavimo u jednu zgradu - smatra Majić.

Što se tiče advokature, ona, prema rečima Slobodana Šoškića predsednika Advokatske komore Beograda, očekuje izmenu određenih propisa koji su od kapitalnog značaja za celokupno društvo.

- Očekujemo donošenje Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, izmene Zakona o krivičnom postupku, Krivičnog zakonika i još nekih propisa. Takođe se nadamo da će Ministarstvo pravde imati osećaj za potrebe advokature - kaže Šoškić.

Jedan od prvih koraka Ministarstva pravde, sudeći prema ekspozeu, biće upravo donošenje Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći. Ipak, nacrt koji je trenutno u opticaju nije po volji advokata.

- Tražimo bolje zakonsko rešenje od onog koje je dostupno. Ukoliko se bude insistiralo na ovom nacrtu nastaće problem na relaciji advokatura - ministarstvo - tvrdi Šoškić.

Nina Nicović, predstavnica Asocijacije pravosudnih savetnika Srbije, kaže da se nada nastavku korektne saradnje sa Ministarstvom pravde i za vreme mandata nove ministarke.

- Nadam se da promena ministra neće imati uticaja na napredak koji smo ostvarili u radnim grupama VSS-a i DVT-a, a koji se tiču prvog izbora sudija i tužilaca - navodi Nicović. Prema njenim mišljenju, reforma pravosudnog ispita koju je premijer spomenuo u svom ekspozeu, trebalo bi da ide u smeru ukidanja potrebe konstantnog dokazivanja stručnosti.

- Polaganje pravosudnog ispita zahteva najveći mogući nivo pravničkog znanja. I pored toga, ljudi koji su ga položili se iznova nalaze u situaciji da nekim drugim ispitima moraju da dokazuju svoju stručnost. Takvo dupliranje ispita bi trebalo promeniti - kaže Nicović.

Premijer Aleksandar Vučić je u delu ekspozea koji se doticao pravosuđa je kao najznačajniji zadatak apostrofirao sprovođenje aktivnosti iz Poglavlja 23. Takođe, Vučić je naveo da će Ministarstvo pravde temeljno razmotriti mogućnost uvođenja jednog apelacionog suda, jedinstvenog za teritoriju cele Republike. Premijer je govorio i o ideji da se uvede dvostepenost u materiji upravnih sporova tako što bi bila formirana četiri prvostepena upravna suda, kao i jedan apelacioni upravni sud.

Plan za pravosuđe do 2020.

* Doneti novi zakon o veštacima - u prvoj godini mandata

* Doneti zakon o besplatnoj pravnoj pomoći - u prvoj godini mandata, i uspostaviti održiv sistem besplatne pravne pomoći

* Doneti zakon o suzbijanju nasilja u porodici - u prvoj godini mandata

* Uspostaviti sve registre u elektronskom obliku - u prvoj godini mandata

* Doneti zakon o tumačima i prevodiocima

* Reformisati pravosudni ispit i doneti novi zakon o pravosudnom ispitu

* Doneti novi zakon o zaštiti podataka o ličnosti

* Doneti zakon o službenicima u pravosudnim organima

* Razmotriti uvođenje jednog apelacionog suda i jednog apelacionog javnog tužilaštva za teritoriju cele države

* Razmotriti reformu upravnog spora u smislu uvođenja dvostepenosti što podrazumeva osnivanje četiri prvostepena upravna suda i upravnog apelacionog suda

* Nastaviti sprovođenje Jedinstvenog programa za rešavanje starih predmeta čiji je cilj da do kraja 2018. bude rešeno 80 odsto starih predmeta

* Nastaviti rasterećenje sudova od nesudećih poslova jačanjem pravosudnih profesija javnih izvršitelja i javnih beležnika

* Uvesti sistem elektronske dostave - u prvoj fazi u privrednim sudovima, a potom i u sudovima opšte nadležnosti

* Uvesti elektronsku sudsku oglasnu tablu javno dostupnu putem interneta

Izvor: Danas, V. Jeremić, 11.08.2016.
Naslov: Redakcija