Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NEZAKONITO USLOVLJAVANJE BANAKA, NBS: OBAVEZA IZ SPORAZUMA


Poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić zatražio je od banaka da se izjasne o tome zašto od novih klijenata traže da potpišu izjavu kojom pristaju da se promene na njihovom računu dostavljaju poreskim organima SAD.

U Narodnoj banci Srbije objašnjavaju to kao obavezu koja će proizaći iz međudržavnog sporazuma čije se usvajanje očekuje uskoro.

Poverenik je, naime, reagovao na medijske napise u kojima se navodi da pojedine banke traže od klijenata da potpišu takve izjave i pokrenuo postupak nadzora kojim je od banaka zatražio da se izjasne koja je svrha i pravni osnov takve obrade ličnih podataka.

Poverenik upozorava da nije dovoljno da klijent bude obavešten o osnovu, obimu, svrsi obrade podataka i da ukoliko je uslovljen, iznuđen ne može da proizvodi pravno dejstvo, te da bi obrada podataka po takvom "osnovu" bila nedozvoljena, suprotna Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti.

Poverenik u pisanoj izjavi dostavljenoj medijima navodi da uslovljavanje bankarskih usluga potpisivanjem ovakve izjave nije u nadležnosti Poverenika, ali smatra da bi predstavljalo kršenje zakona na koje bi trebali da reaguju nadležni organi, posebno NBS.

"Na teritoriji Srbije niko ne može sprovoditi nacionalne propise druge zemlje koji su u suprotnosti sa propisima Srbije. Eventualno usklađivanje naših propisa sa propisima drugih država ili međunarodnih organizacija podrazumeva prethodne odluke i postupke naših nadležnih državnih organa", navodi Šabić.

On dodaje da bi u konkretnom slučaju to značilo zaključivanje međunarodnog ugovora između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država, a da bi takav međunarodni ugovor trebao da ratifikuje parlament zakonom što bi predstavljalo valjan pravni osnov za obradu podataka o ličnosti.

Šabić je podsetio da SAD nisu potpisnice Konvencije 108 Saveta Evrope i pored postojanja pravnog osnova u vidu eventualno donetog zakona o ratifikaciji iznošenje podataka o ličnosti iz zemlje i tada bi podrazumevalo dozvolu Poverenika, nakon sprovedenog postupka u kome bi se utvrdilo da li su ispunjeni svi uslovi u skladu sa članom 53. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti."

NBS: Podaci za SAD obaveza iz međudrzavnog sporazuma

Klauzulu koja je zbunila mnoge klijente od kojih su banke tražile da potpišu izjavu kojom pristaju da se promene na njihovom računu dostavljaju poreskim organima SAD, a na koju je oštre zamerke uputio i poverenik Rodoljub Šabić, u Narodnoj banci Srbije objašnjavaju kao obavezu koja će proizaći iz međudržavnog sporazuma čije se usvajanje očekuje uskoro.

Od pojedinih klijenata banke su, naime, prethodnih dana tražile da prilikom otvaranja računa potpišu saglasnost da poreska uprava SAD ima pravo uvida u njihove podatke, a zaštitnik građana Rodoljub Šabić upozorio je da bi NBS trebalo tim povodom da se oglasi, dok je od banaka zatražio da se izjasne o tome koja je svrha i pravni osnov takve obrade ličnih podataka.

Tanjug je objašnjenje potražio u NBS, u čijem odgovoru se navodi da je Ministarstvo finansija 2. jula obavestilo tu instituciju da je potpisana Potvrda o nameri Srbije da zaključi međudržavni sporazum povodom primene odredaba FATCA propisa (Zakon o doslednoj primeni poreskih propisa na račune u inostranstvu).

Deo tog paketa je i Saglasnost koju je Srbija dala za uključenje na Listu juristidikcija na FACTA vebsajtu, pa je time naša zemlja praktično od 1. jula ove godine na toj listi, o čemu je Ministarstvo takođe obavestilo Narodnu banku.

Inače, cilj sporazuma je, prema objašnjenju iz NBS, "uspostavljanje organizovane razmene informacija u cilju optimizacije naplate poreskih prihoda SAD od njenih poreskih obveznika, a koji poseduju sredstva na računima koji se vode u domaćim finansijskim institucijama".

U NBS još ističu da do sada nisu tim povodom izdavali preporuku bankama, ali će kada sporazum bude potpisan biti uključeni u njegovu primenu u skladu sa svojim nadležnostima.

Izvor: