Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT NOVOG ZAKONA O FINANSIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI: SVE čLANARINE VEćE OD 1.000 DINARA GODIšNJE STRANKE ćE MORATI DA PRIMAJU ISKLJUčIVO SA TEKUćIH RAčUNA čLANOVA


Političke stranke u Srbiji će ubuduće sve članarine veće od 1.000 dinara godišnje morati da primaju isključivo sa tekućih računa članova, predviđeno je nacrtom novog zakona o finansiranju političkih aktivnosti.

Kazne za stranke od 200.000 do dva miliona dinara predviđene su ukoliko prime članarinu mimo tekućeg računa i ako ne izdaju priznanicu za članarinu.

Zaduživanje političkih stranka, kako piše "Blic" u elektronskom izdanju, biće moguće samo kod banaka i finansijskih organizacija kojima je to osnovna delatnost.

Na taj nacin stranke će biti obavezne da rade po zakonu i neće biti u mogućnosti zaduživanja kod fizičkih i pravnih lica koja bi davanjem pozajmice mogla da ostvare uticaj na njih.

Nacrt novog zakona o finansiranju politickih aktivnosti, kako se navodi, predviđa da godišnji izveštaj o finansiranju političkih subjekata sadrži podatke o poreklu, visini i strukturi svih prikupljenih i utrošenih sredstava iz javnih i privatnih izvora.

U Agenciji za borbu protiv korupcije za "Blic" kažu da, u odnosu na zakon koji je trenutno na snazi, nacrt novog zakona jasnije razgraničava nadležnost DRI i Agencije u kontroli finansiranja politickih subjekata, kao i da se preciziraju pojedini pojmovi koji su u postojećem zakonu nejasni ili koji su stvarali nedoumice u primeni.

Kako kažu, među najznačajnijim novinama je i to što je za svaku obavezu koja je propisana zakonom predviđena i sankcija, što ranije nije bio slučaj.

Ako se utvrdi da je stranku finansiralo pravno ili fizičko lice koje obavlja poslove od opšteg interesa i koje ima ugovor s republičkim, pokrajinskim ili gradskim i opštinskim institucijama ili službama čiji su oni osnivaci, predvidjaju se rigorozne kazne.

Ovako rigorozne kazne biće i ako ne dostave Agenciji godišnji izveštaj o finansiranju i ne objave ga u predviđenom roku na svom sajtu, kao i ako ne vrate u budžet novac koji nisu potrošile tokom izborne kampanje.

Javna rasprava o nacrtu ovog zakona trajaće do 25. avgusta, a sačinila ga je radna grupa u kojoj se nalaze predstavnici ministarstava finansija i pravde, Agencije za borbu protiv korupcije i DRI.

Izvor: